'บิ๊กป้อม' ห่วง 'ชาวประมง' จี้เร่งช่วยเหลือ-เฝ้าระวังโควิด-19 

'บิ๊กป้อม' ห่วง 'ชาวประมง' จี้เร่งช่วยเหลือ-เฝ้าระวังโควิด-19 

"ประวิตร" ห่วง "ชาวประมง" กำชับคณะกรรมการประมงแห่งชาติ เร่งช่วยเหลือควบคู่คุมเข้มการทำประมงผิดกฎหมาย อย่างยั่งยืน รวมถึงเฝ้าระวังโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.63 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ คณะกรรมการ เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำ และการให้ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2563-2564 , การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดประเทศไทย  รวมถึงการติดตาม ข้อเรียกร้องของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย  ซึ่งมีความก้าวหน้า พร้อมมีข้อเสนอแนะ เป็นไปตามแผนงาน

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้พิจารณาเห็นชอบ มาตรการคงสภาพการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปต่อไป และเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยให้อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

พล.อ.ประวิตร  ได้กำชับในที่ประชุม ให้เร่งติดตามความคืบหน้า แผนงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งให้คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมง ทั้งการผ่อนปรนด้านการขาดแคลนแรงงาน และมาตรการลดผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกการทำประมงในภาพรวม ควบคู่กับ การคงประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ให้มีการทำประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป รวมถึงให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในแรงงานอุตสาหกรรมประมงอย่างจริงจังด้วย โดยรัฐบาลยืนยัน แก้ปัญหาประมงครอบคลุม ทั้งระบบและยั่งยืน