'ดีเอสไอ' เห็นแย้ง อัยการไม่อุทธรณ์ 'โอ๊ค' ฟอกเงินกรุงไทย

'ดีเอสไอ' เห็นแย้ง อัยการไม่อุทธรณ์ 'โอ๊ค' ฟอกเงินกรุงไทย

"ดีเอสไอ" เห็นแย้ง อัยการไม่อุทธรณ์ "โอ๊ค" ฟอกเงินกรุงไทย

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีดีเอสไอ ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ทำความเห็นแย้ง คำสั่งไม่อุทธรณ์ของสำนักงานอัยการคดีพิเศษ ในคดี นายพานทองแท้ ชินวัตร จำเลยคดีร่วมกันฟอกเงิน 10 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย ปล่อยกู้ให้เครือกฤษดามหานคร ส่งให้พนักงานอัยการ ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2563

นายไตรยฤทธิ์ ระบุว่า คณะทำงานของดีเอสไอ ที่ตั้งขึ้นมา 5 คน พิจารณาประเด็นต่างๆ ในทำพิพากษา และหลักฐานการสอบสวนของดีเอสไอ แล้ว ดีเอสไอ มีความเห็นยึดตามความเห็นเดิมคือนายพานทองแท้ มีความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน

นายไตรยฤทธิ์ ระบุว่า กระบวนการจากนี้ ต้องเสนอให้อัยการสูงสุดชี้ขาด และขอขยายเวลาอุทธรณ์ ต่อศาลอาญาคดีทุจริต ซึ่งครบกำหนดการขยายอุทธรณ์ รอบที่ 4 ในวันที่ 25 เม.ย.นี้

ทั้งนี้ คดีนี้สืบเนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีหนังสือกล่าวโทษต่อ ดีเอสไอ ให้ดำเนินคดีอาญาต่อ นางกศนี จิปิภพ นางกาญจนาภา หงส์เหิน นายวันชัย หงษ์เหิน และ นายพานทองแท้ ชินวัตร รวม 4 คน ในความผิดฐาน สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้สมคบกัน โดยดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษที่ 25/2560 ทางคดีทำการสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 ต่อมาพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องต่อศาล โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง

พนักงานอัยการในฐานะโจทก์ได้ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ คำพิพากษา จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 19 ธ.ค.62 ครั้งที่ 2 ศาลอนุญาต ถึงวันที่ 25 ก.พ.63 ครั้งที่ 3 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 25 มี.ค. 63

โดยระหว่างนั้น (วันที่ 19 มี.ค. 63) พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่อุทธรณ์ (อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง) ต่อมา วันที่ 26 มี.ค. 63 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีพิเศษ (ฝ่ายคดีพิเศษ 4) ส่งสำนวนให้ดีเอสไอ พร้อมความเห็นไม่อุทธรณ์คำพิพากษามายังอธิบดีดีเอสไอ เพื่อพิจารณาว่า จะมีความเห็นแย้งหรือไม่ อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 34 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 และพนักงานอัยการได้ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษา เป็นครั้งที่ 4 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 25 เม.ย. 63