'เรืองไกร' ตามร้อง 'ประยุทธ์' ถึงศาลรธน. อ้างล้มล้างการปกครอง

'เรืองไกร' ตามร้อง 'ประยุทธ์' ถึงศาลรธน. อ้างล้มล้างการปกครอง

ร้องศาลรธน.วินิจฉัยปมถายสัตย์ไม่ครบ แถลงนโยบายไม่ระบุแห่งที่มารายได้ ขัดรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ยื่นหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยว่าการที่นายกรัฐมนตรี ถวายสัตย์ไม่เป็นไปตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ และการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 162 เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเห็นว่าการถวายสัตย์ของนายกฯไม่ครบถ้วนเข้าข่ายเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญ และเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนนั้นถือได้ว่าเป็นการรับรองแล้วว่าการถวายสัตย์ของนายกฯกระทำไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการที่นายกฯได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยไม่ได้มีการระบุถึงแหล่งที่มาของรายได้ จึงไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 162 วรรคหนึ่ง เมื่อนายกไม่ดำเนินการดังกล่าวในทั้ง 2 ประเด็น จึงถือเป็น 2 เด้ง ที่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินยังไม่อาจกระทำได้ จึงเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ประกอบมาตรา 3 วรรคสอง จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และสั่งให้นายกฯดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง