ขอเปิดเวทีพรรคการเมือง หารือร่วมคสช.ก่อนเลือกตั้ง

ขอเปิดเวทีพรรคการเมือง หารือร่วมคสช.ก่อนเลือกตั้ง

"ดร.เอนก" พบสัญญาณดี ทำปฏิรูปการเมือง ระบุ ตัวแทนพรรคขอเปิดเวทีให้คุยกับ "ทหาร" ยังไม่บอกประเด็น พร้อมประเมินจะเป็นผลดี เพราะอนาคต "คนกลาง-พรรคของรัฐบาล" ต้องทำงานร่วมกับ ผู้นำจากการเลือกตั้ง

ที่สำนักงานพัฒนาการเมือง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง ที่มีดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน ได้เชิญ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทยให้ความเห็นและข้อสังเกตเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ทั้งนี้ก่อนการประชุม นายเอนกให้สัมภาษณ์ ว่า จากการเชิญตัวแทนนักการเมืองทั้ง 4 พรรคการเมืองก่อนหน้านี้ พบสัญญาณที่ดีต่อการให้ความร่วมมือและสานต่องานด้านการปฏิรูปการเมือง แม้บางส่วนจะมองว่ารัฐธรรมนูญ และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีความไม่เป็นธรรม ทั้งนี้จากการรับฟัง พบข้อเรียกร้องของตัวแทนนักการเมืองให้คณะกรรมการฯ หาแนวทางและเปิดเวทีให้ทุกพรรคการเมืองร่วมพูดคุยกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)หรือพรรคการเมืองของรัฐบาลถ้ามี ทั้งนี้ยังไม่มีข้อเสนอถึงประเด็นหรือวาระพูดคุยที่ชัดเจน แต่ตนมองว่าหากจะเปิดเวทีให้พรรคการเมืองที่มากกว่า 2 พรรคได้ร่วมคุยกับ คสช. จะเป็นผลดี ในการสร้างความคุ้นเคยและร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่

“ในอนาคตผมมองว่าผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งจะมีส่วนสำคัญ ขณะที่พรรคของรัฐบาล หากมี หรือคนกลางนั้นจะมีบทบาทในการเลือกตั้งและมีบทบาทต่อการบริหารประเทศร่วมกับผู้นำที่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นควรหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเป็นชัยชนะของคนไทยทั้งประเทศมากกว่าเป็นชัยชนะของคนกลุ่มใดกลุ่มเดียว เหตุที่ผมพูดไม่ได้แปลว่าจะไม่มีฝ่ายค้าน หรือไม่มีการตรวจสอบ กวดขัดแต่ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านในอนาคตต้องร่วมมือกันทำงานสร้างประชาธิปไตย และทำการเมืองหลังการเมืองตั้งให้เป็นเรื่องของบ้านเมือง” นายเอนก กล่าว

นายเอนก กล่าวด้วยว่าสำหรับการรับฟังความเห็นเพื่อทำแนวทางการปฏิรูปประเทศ หลังจากรับฟังตัวแทนของพรรคการเมืองแล้ว จะจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงกลุ่มตัวแทนของทหาร รวมประมาณ 10 คนจากนั้นจะเร่งทำรายงานและเอกสารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านและเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงคณะรัฐมนตรีต่อไป สำหรับโจทย์ที่รัฐธรรมนุญว่าด้วยหมวดปฏิรูปกำหนดไว้ให้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไกการกำกับและสร้างพรรคการเมืองให้มีความรับผิดชอบมีความเป็นสถาบันนั้น ทางกรรมการฯ จะทำส่วนข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อออกระเบียบหรือกติกาต่อไป

ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวก่อนให้ข้อมูลกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองด้วยว่า ทางกรรมการฯ ให้หลักคิดต่อประเด็นการสร้างรัฐธรรมาธิปไตย โดยส่วนตัวเคยศึกษาเรื่องดังกล่าวในประเด็นของธรรมาธิปไตยจึงจะนำมาแลกเปลี่ยนความเห็น ทั้งนี้ตนมองว่าการปฏิรูปประเทศด้านเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากจะปฏิรูปได้ต้องทำให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อการเมืองและเศรษฐกิจด้วย