เพื่อไทยแนะ'พรรคการเมือง' ไม่ปิดโอกาสจับมือสกัดกั้นเผด็จการ

เพื่อไทยแนะ'พรรคการเมือง' ไม่ปิดโอกาสจับมือสกัดกั้นเผด็จการ

เลขาธิการเพื่อไทยแนะ "พรรคการเมือง" ไม่ปิดโอกาส จับมือสกัดกั้นเผด็จการ "สามารถ"ย้ำมีอคติมีบางพรรคการเมืองไม่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดว่าพรรคใดจะจับมือกับพรรคใด ในสถานการณ์ปัจจุบันความจำเป็นของพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยจะร่วมมือกันสกัดกั้นเผด็จการที่วางกติกาเพื่อหวังสืบทอดอำนาจต่อหรือพวกที่ได้อำนาจมาโดยไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลนั้นเป็นหลักการที่สามารถทำได้ เราไม่ปิดโอกาส

นายสามารถ แก้วมีชัย คณะทำงานติดตามร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หากไม่อยากให้คนนอกที่ไม่ได้มาจากประชาชนมาเป็นนายกฯ พรรคการเมืองทั้งหลายควรที่จะรวมตัวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้เกียรติประชาชน หากพรรคใดได้ที่นั่งมากกว่าพรรคอื่นก็น่าจะให้คนของพรรคนั้นเสนอชื่อเป็นนายกฯ ทั้งนี้หากพรรคการเมืองไม่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ยังมีอคติ เกี่ยงงอนก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เสียงถึง 376 เสียงเพื่อได้นายกฯคนใน