หาก'ยิ่งลักษณ์'ขอลี้ภัยอยู่อังกฤษ ไทยขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้

หาก'ยิ่งลักษณ์'ขอลี้ภัยอยู่อังกฤษ ไทยขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้

นักกฎหมายอัยการ ชี้แจงหลักวิชาการขอสถานะลี้ภัย หาก "ยิ่งลักษณ์" ขอลี้ภัยอยู่อังกฤษ โดยอัยการทำหน้าที่ตรงขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นหลัก

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 แหล่งข่าวอัยการ ได้อธิบายวิชาการถึงหลักการขอสถานะลี้ภัยของบุคคล ว่า โดยหลักผู้ที่จะขอสถานะลี้ภัยนั้น ผู้นั้นทำได้ทุกเมื่อตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นการดำเนินการส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการของประเทศบ้านเกิดที่ผู้นั้นต้องละทิ้งไป โดยเมื่อผู้นั้นต้องการขอสถานะลี้ภัยก็ต้องยื่นคำขอต่อประเทศที่ตนมั่นใจจะขอไปพำนักในสถานะผู้ลี้ภัย ซึ่งปกติมักเลือกไปประเทศที่ผู้นั้นมีความสัมพันธ์ทางหนึ่งทางใดด้วย โดยผู้นั้นไม่สามารถที่จะนำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศบ้านเกิดไปต่อรองกับประเทศปลายทางที่จะขอลี้ภัยเพราะการขอลี้ภัยถือเป็นเรื่องกระทำโดยส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องที่ดำเนินอย่างโดยทางการของรัฐบ้านเกิด
ส่วนการพิจารณาว่าจะให้สถานะขอลี้ภัยหรือไม่ขึ้นกับปลายทางนั้นที่มีอำนาจโดยตรงว่าจะอนุญาตให้สิทธิผู้นั้นได้เข้ามาพำนักในดินแดนของตนหรือไม่ ซึ่งหลักๆ ส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยว่าจะกระทบหรือไม่ อย่างไร และหากให้สถานะลี้ภัยแล้วจะกระทบต่อสิทธิดินแดนของประเทศตนหรือไม่ เขาก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบ

เมื่อถามถึงสถานะล่าสุดที่มีข่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 จำเลยต้องโทษจำคุก 5 ปี ไม่รอลงอาญา ฐานกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยทุจริตที่ละเลยตรวจสอบการระบายข้าวจนเกิดการทุจริตที่เป็นขั้นตอนหนึ่งของโครงการจำนำข้าว กำลังขอสถานะลี้ภัย เช่น ประเทศอังกฤษ แหล่งข่าวอัยการ กล่าวว่า เขาสามารถขอลี้ภัยได้ตลอดเวลา และเป็นอำนาจโดยตรงของประเทศปลายทางจะพิจารณา

เมื่อถามว่า หากทราบเรื่องขอลี้ภัยในประเทศใด ทางการไทยสามารถยื่นคำร้องคัดค้าน หรือแจ้งแสดงสถานะของผู้นั้น ให้ประเทศปลายทางรับทราบได้หรือไม่ แหล่งข่าวอัยการ กล่าวว่า โดยปกติทางการประเทศบ้านเกิดไม่ได้เกี่ยวข้องการขอสถานะลี้ภัยที่ผู้นั้นจะร้องขอเพราะเป็นการกระทำเองโดยส่วนตัวของผู้นั้น ขณะที่ประเทศปลายทางคือผู้มีอำนาจและสิทธิในดินแดนนั้น โดยทั่วไปทางการประเทศบ้านเกิดจึงไม่ได้แจ้งสถานะของผู้นั้นเพื่อคัดค้านการขอสถานะลี้ภัยเสมือนการนำเอาประเทศเข้าไปเสี่ยงเป็นการต่อรอง รวมทั้งมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย แต่กรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็รับทราบโดยทั่วไปแล้วว่าถูกดำเนินคดีอาญาและลงโทษ ขณะที่การให้สถานะลี้ภัยประเทศปลายทางย่อมพิจารณาโดยรอบคอบ อย่างไรก็ดีการในส่วนอัยการจะเป็นหลักพิจารณาดำเนินเรื่องการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากต่างประเทศ หากทราบที่พำนัก แหล่งที่อยู่ประจำชัดเจน ก็ดำเนินการตามหลักเกณฑ์