'ซีป้า' ซัดกมธ.สื่อฯ หลังยกโมเดลสิงคโปร์คุมนักข่าว

'ซีป้า' ซัดกมธ.สื่อฯ หลังยกโมเดลสิงคโปร์คุมนักข่าว

กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซัด "กมธ.สื่อฯ สปท." ไม่เข้าใจบริบทสังคมไทย หลังยกโมเดลสิงคโปร์ คุมสื่อฯ เหตุการเมืองสิงคโปร์นักการเมืองซื่อสัตย์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA) กล่าวถึงกรณี พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธาน กมธ.ฯ ระบุว่า ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม พ.ศ. จะเป็นการจัดระเบียบสื่อมวลชน เหมือนกับประเทศสิงคโปร์ ว่า ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจระบอบการปกครองของประเทศสิงคโปร์ แม้จะเป็นประชาธิปไตยก็จริง แต่เป็นการบริหารประเทศโดยพรรคการเมืองเดียว และคนของประเทศเขาก็มีความซื่อสัตย์ ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นก็น้อยมาก ความจำในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนของประเทศของเขาก็น้อยตามไปด้วย

กรรมการบริหาร SEAPA กล่าวต่อว่า แต่รัฐบาลสิงคโปร์ก็เหมือนรัฐบาลทั่วไปที่ต้องการควบคุมสื่อไม่ให้มีปากมีเสียง โดยการควบคุมของสิงคโปร์ ผ่านกลไก2 ด้าน คือมีกฎหมายควบคุมเช่นต้องจดทะเบียน และต้องมีการออกใบอนุญาตสำหรับสื่อ พร้อมด้วยกฎหมายภายในประเทศที่มุ่งจัดระเบียบสังคมเป็นสำคัญ ดังนั้นสื่อใดจะวิจารณ์รัฐบาลต้องขออนุญาตก่อนถึงจะวิจารณ์ได้ และกลไกต่อมาคือ รัฐบาลยังเป็นเจ้าของสื่อหลักๆของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ ภายใต้ สิงคโปร์เพรส โฮลดิ้ง โดยมีบริษัทเทมาเส็ก ซึ่งเป็นของรัฐบาลสิงคโปร์ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นจากบริบทของสภาพสังคม จึงนำมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของเมืองไทยไม่ได้

นายชวรงค์ กล่าวว่า ดังนั้นหากรัฐบาลไทยเดินตามแนวทางการควบคุมสื่อมวลชนอย่างประเทศสิงคโปร์ การตรวจสอบเรื่องทุจริตคอรัปชั่นของสื่อมวลชนไทยก็จะค่อยๆหายไป สื่อใดที่กล้าหาญเปิดโปงการโกงหรือตรวจสอบรัฐบาลขึ้นมา ก็จะถูกหมายหัวใช้กฎหมายเล่นงาน หรือเพิกถอนหรือไม่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งอาจใช้วิธีร้องเรียนเข้าที่สภาวิชาชีพ ที่มีตัวแทนภาครัฐเป็นกรรมการ และเมื่อเจอลงโทษเสียค่าปรับ 2-3 ครั้ง สื่อมวลชนก็เข็ดขยาดไม่กล้าทำหน้าที่แล้ว.