อนุมัติ6หน่วยงานเพิ่มขรก.ปี59 กว่า1.4พันอัตรา

อนุมัติ6หน่วยงานเพิ่มขรก.ปี59 กว่า1.4พันอัตรา

มติ ครม. อนุมัติ 6 หน่วยงาน เพิ่มข้าราชการ ปี59 กว่า 1.4 พันอัตรา

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม.ว่า ครม.อนุมัติและรับทราบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอดังนี้ 1.อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ 6 หน่วยงาน ได้แก่

1.กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน126 อัตรา 2.กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 120 อัตรา 3.กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 971 อัตรา 4.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 48 อัตรา

5.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 8 อัตรา และ6.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 184 อัตรา รวมทั้งหมด 1,457 อัตรา