'สุรชัย'เผยหลังร่างแรก สนช.เตรียมถกเนื้อหาอีก

'สุรชัย'เผยหลังร่างแรก สนช.เตรียมถกเนื้อหาอีก

“สุรชัย”เผยหลังร่างแรก สนช.เตรียมถกเนื้อหาอีกครั้ง ส่งให้กรธ.ก่อน 15 ก.พ.นี้

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ (สนช.)คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของ สนช. พร้อมคณะ เข้ายื่นรายงานความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญต่อ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 

นายสุรชัย กล่าวว่า รายงานที่เสนอต่อ กรธ. แบ่งเป็น 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ที่มาของผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และรูปแบบการเลือกตั้ง 2. ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 3. ที่มาของนายกรัฐมนตรี และ 4. ความจำเป็นว่าจะต้องมีคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติหรือไม่ โดยรายงานฉบับนี้รวบรวมมาจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนในทุกภูมิภาคและเปิดกว้างให้สมาชิก สนช. ได้เสนอข้อคิดเห็น รวมทั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสนช. 16 คณะ ทั้งนี้ ข้อเสนอของ กรธ. และสนช. ต่างเป็นอิสระต่อกัน กรธ. มีหลักคิดในส่วนของกรธ. ส่วน สนช. ก็มีหลักคิดในของ สนช. เอง แม้จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องดี เพราะแต่ละฝ่ายจะได้นำความคิดเห็นที่ต่างกันมาพิจารณา 

นายสุรชัย กล่าวว่า สนช. เสนอความคิดเห็นบนพื้นฐานของบทเรียนทางการเมืองที่ผ่านมา ไม่เพียงเฉพาะแค่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เท่านั้น แต่ได้นำบทดังกล่าวมาต่อยอด เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองและก่อให้เกิดการปฏิรูปการเมืองที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามหลังจากได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกแล้ว สนช. ก็จะนำมาศึกษาและส่งข้อคิดเห็นกลับไป กรธ.อีกครั้งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยเนื้อหาจะมีความเข้มข้นขึ้น โดยพิจารณาอีกครั้งว่าสิ่งใดที่เห็นต่างจากกรธ.จะยอมถอยหรือยืนยันในหลักการเดิม 

ขณะที่นายมีชัย กล่าวว่า ความคิดเห็นที่ได้รับถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ. อย่างมาก โดยหลังจากที่ กรธ. เปิดเผยร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกในวันที่ 29 มกราคม แล้ว ทางกรธ.ก็จะเปิดโอกาสให้ สนช. สามารถเสนอความคิดเห็นกลับมาอีกครั้ง