'ดุสิตโพล' แนะภาครัฐเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

'ดุสิตโพล' แนะภาครัฐเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

"สวนดุสิตโพล" เผย ผลสำรวจประชาชนแนะภาครัฐเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเร็ว ชี้พอใจรัฐบาลจัดระเบียบสังคม ปราบมาเฟีย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,273 คน ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2558 หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลงานของรัฐบาล รอบ 1 ปี เพื่อให้ประชาชนรับทราบการทำงานของรัฐบาลรวมถึงแผนการบริหารประเทศตามโรดแมปที่กำหนดไว้ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานต่างๆของรัฐบาลที่มีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจประชาชน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลที่จะต้องบริหารประเทศในปีต่อไป สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามถึงการบริหารประเทศของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เรื่องอะไรที่ทำให้คะแนนนิยมและอยากให้ดำเนินการต่อไปร้อยละ 82.17 ระบุการจัดระเบียบสังคม ร้อยละ75.18 ระบุนโยบายค่าครองชีพลดราคาน้ำมัน รอยละ68.50 การจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน เมื่อถามความเห็นประชาชนว่าเรื่องอะไรที่ทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลลดลงและอยากให้แก้ไขโดยเร็ว ร้อยละ79.34 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ร้อยละ72.19 การแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ร้อยละ67.09การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ท้ายที่สุดเมื่อถามว่าถ้าจะให้รัฐบาลมั่นคง ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรบริหารประเทศ ร้อยละ87.35 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเร็ว ร้อยละ81.54แก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยเฉพาะความเดือดร้อนประชาชน ร้อยละ71.48 ส่งเสริมการเป็นประชาธิปไตยไม่แทรกแซงการทำงาน เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น