'มีชัย'ยันให้ส.ว.มาจากเลือกตั้งทางอ้อม

'มีชัย'ยันให้ส.ว.มาจากเลือกตั้งทางอ้อม

"มีชัย'ยันให้ส.ว.มาจากเลือกตั้งทางอ้อม เล็งปรับขั้นตอนพิจารณากฎหมายให้เร็วขึ้น

นายมีชัย ฤชุพันธุ์​ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมยังคงยืนยันที่มาของ ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้งโดยทางอ้อม ซึ่งจะสรรหาจากองค์กรนิติบุคคลและกลุ่มสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมีกลไกในการเลือก ส.ว. อย่างไร เพื่อให้ได้จำนวนที่มีความเหมาะสม หากสามารถทำได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องฐานเสียงจากพรรคการเมืองได้  

นายมีชัย กล่าวอีกว่า ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังคงให้อำนาจ ส.ว. ที่เป็นไปตามในรัฐธรรมนูญในอดีตกำหนดไว้ เช่น สามารถพิจารณาและยับยั้งกฎหมายได้ แต่งตั้งคณะกรรมการดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมถึงการเปิดอภิปรายรัฐบาลโดยไม่มีการลงมติแต่ไม่ให้อำนาจถอดถอนกับส.ว.แต่จะให้การพิจารณาบุคคลพ้นตำแหน่งเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแทนซึ่งจะคล้ายกับการพิจารณาคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่หากเป็นกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนนูญกระทำผิดขัดกับรัฐธรรมนูญจนถูกกล่าวหาเสียเอง ก็จะเป็นหน้าที่ของศาลฎีกาในการตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบ   

นอกจากนี้ที่ประชุมจะหากลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ ส.ว.สามารถกลั่นกรองกฎหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากเดิมที่ส.ว.ต้องพิจารณากฎหมายที่ส่งมาจากสภาผู้แทนราษฎร 3 วาระ ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นกรธ.จึงได้ลดขั้นตอนในส่วนนี้โดยอาจกำหนดกรอบเวลาให้ส.ว.พิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 และการพิจารณารายมาตราในวาระที่ 2 มีความรวดเร็วมากขึ้น   

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรธ.เคยมีการพิจารณาว่าจะให้คดีการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่มีอายุความหรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า กรธ.ยังไม่ได้พิจารณาไปถึงตรงนั้น แต่กำลังอยู่ในระหว่างการหารือกับศาลฎีกาเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยกรธ.กำลังหาข้อสรุปว่าควรให้มีการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้พร้อมกันหรือจะให้อุทธรณ์ได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งและขั้นตอนหลังจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีมติรับคำร้องจะต้องมีกระบวนการพิจารณาคดีอย่างไร โดยประเด็นนี้ยังไม่ได้ข้อยุติที่แน่ชัด

ส่วนการเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ครั้งล่าสุด นายกฯได้ฝากอะไรถึงกรธ.บ้าง นายมีชัย กล่าวว่า ไม่ได้ฝากอะไรมาเป็นพิเศษ แต่พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบหนังสือมาอ่านหนึ่งเล่มให้ตนและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกับดักในระบอบประชาธิปไตย โดยมีตอนหนึ่งระบุถึงสถานการณ์ต่างประเทศ ที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย ที่การเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีการ ไม่ได้สร้างหลักนิติธรรม แต่ยังไม่มีเวลาอ่านจนจบเล่มแต่ได้รับมอบหมายให้กรธ.ไปศึกษาแล้ว