บัวแก้ว-พม.เปิดรายงานแก้ค้ามนุษย์

บัวแก้ว-พม.เปิดรายงานแก้ค้ามนุษย์

รมช.ต่างประเทศนำคณะทำงานแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เปิดรายงานต่อต้านค้ามนุษย์ปี 57 ส่งรายงานให้ทุกประเทศที่สนใจ

นายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ ร่วมกับ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ แถลงเปิดตัวรายงานความคืบหน้าการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย ประจำปี 2557

นายดอน กล่าวว่า รายงานนี้ครอบคลุมยุทธศาสตร์ 5Ps ได้แก่ 1.ด้านนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติ 2.ด้านการดำเนินคดี 3.ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 4.ด้านการป้องกัน และ 5.ด้านความร่วมมือ

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าและความสำเร็จในปี 2557 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการทำประมงที่ผิดกฎหมายอย่างเชื่อมโยงกัน โดยได้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายจำนวนกว่า 1.6 ล้านคน รวมทั้งได้แก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับนโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกมิติ

ที่สำคัญที่สุด คือ ได้ดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ซึ่งมีความพิเศษตรงที่มีการเพิ่มโทษผู้กระทำผิด เช่น การริบทรัพย์เพื่อนำมาชดใช้เป็นค่าสินไหมแก่ผู้เสียหาย โดยขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว และกำลังรอการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนั้นยังได้ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานประมงทะเล พ.ศ.2557 ที่เพิ่มอายุขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างประมงทะเล และกำหนดให้พักอย่างน้อยวันละ 10 ชั่วโมง พระราชบัญญัติการประมงปี 2558 จะเป็นพื้นฐานของการติดตั้งระบบติดตามเรือและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายต่อไป อีกทั้งรัฐบาลได้เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ปี 2558 เป็นจำนวน 496.82 ล้านบาท จากปี 2557 จำนวน 210.77 ล้านบาท หรือเพิ่มจากเดิม 135 เปอร์เซ็นต์

ในรายงานนี้ยังได้พูดถึงการดำเนินการทางกฎหมายกับนายหน้า นักค้ามนุษย์ และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์ ซึ่งในปี 2557 มีเหยื่อผู้เสียหาย 595 คน และมีการสอบสวนตั้งข้อหาการค้ามนุษย์ 280 คดี มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาการค้ามนุษย์ 115 คดี มีผู้ถูกพิพากษาลงโทษ 104 คน และลงโทษบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมาย 5 บริษัท และดำเนินคดีนายหน้า หรือบริษัทนายหน้าที่ผิดกฎหมาย 134 คดี

"พัฒนาการสำคัญเรื่องการดำเนินคดี คือ เน้นการจัดการคดีที่มีความซับซ้อน เพราะมีความเกี่ยวข้องกับผู้บงการหรือขบวนการต่างๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) สามารถนำไปสู่การช่วยเหลือผู้เสียหายและดำเนินคดีได้ 16 คดี"

"ขณะเดียวกันได้มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ได้แก่ ตำรวจทางหลวง 3 นาย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งไปร่วมปฏิบัติการดอกบัวแดง เพื่อไปปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ จ.อุดรธานี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้ทราบว่ามีขบวนลักลอบการค้าประเวณีในพื้นที่ แต่ไม่ดำเนินการ ละเลยในหน้าที่ ทำให้ถูกสอบสวนดำเนินการเอาผิดทางกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการทางกฎหมายกับเจ้าหน้าที่กระทรวง 1 คน เจ้าหน้าที่ อบต. 2 คน และทหาร 1 นาย ขณะที่ทหารอีก 2 นายที่มีรู้เห็นก็กำลังถูกสอบสวนอยู่" นายดอน ระบุ

เขาบอกด้วยว่า มีบริการสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเรื่องค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก สตรี คนพิการและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีบริการล่ามแปลภาษา 5 ภาษา ได้แก่ จีน อังกฤษ กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งในปี 2557 ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 3,485 เรื่อง โดยเป็นเรื่องการค้ามนุษย์ 123 เรื่อง จากนั้นได้ส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการ

"รายงานความคืบหน้าการต่อต้านการค้ามนุษย์ปี 57 ฉบับภาษาอังกฤษนี้ ได้ถูกแปลจากภาษาไทย ความยาว 154 หน้า ได้ประมวลจากการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันที่ 30 ม.ค. กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งรายงานนี้ไปยังประเทศต่างๆ องค์การระหว่างประเทศ เอ็นจีโอ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่สนใจว่าประเทศไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์อะไรไปบ้าง" นายดอนกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงความมั่นใจต่อรายงานฉบับนี้ ว่าจะส่งผลต่อการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Tier) ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดทำขึ้น และไทยตกมาอยู่เทียร์ 3 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดอย่างไร นายดอน กล่าวว่า ในแถลงข่าวไม่ได้พูดคำว่าเทียร์ เพราะการจัดทำรายงานต้องการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ไม่ได้รายงานต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยอีกด้านหนึ่งโดยแท้ ทั้งนี้ เรามีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีกับผู้ที่จับตามองสถานการณ์การค้ามนุษย์ในไทย

นายวิเชียร กล่าวเสริมว่า ในรายงานได้จัดกลุ่มผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.หญิงบริการ 2.แรงงานประมง 3.ขอทาน ซึ่งขณะนี้ พม.อยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานเด็กให้เป็นขอทาน โดยได้มีการจัดระเบียบขอทานตลอดทั้งปีนี้