เยี่ยมคาวระนายกรัฐมนตรี

เยี่ยมคาวระนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคาวระนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ดาโต๊ะ ซรี ฮิชามมุดดิน บิน ตุน ฮุสเซน (Dato’ Seri Hishammuddin bin Tun Hussein)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคาวระ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล