โพลล์ชี้'ยิ่งลักษณ์'ถูกถอนเพราะปล่อยให้ทุจริต

โพลล์ชี้'ยิ่งลักษณ์'ถูกถอนเพราะปล่อยให้ทุจริต

กรุงเทพโพลล์ เผย ผลสำรวจประชาชนชี้ "ยิ่งลักษณ์" ถูกถอนเพราะปล่อยให้มีทุจริตจำนำข้าว เชื่อไม่กระทบแผนปรองดอง

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “อนาคตพรรคเพื่อไทย อนาคตประชานิยม หลัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถูกถอดถอน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 959 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนร้อยละ 45.7 มีความเห็นว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถูกถอดถอนมากที่สุด คือ การปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว รองลงมาร้อยละ 24.5 คิดว่า เป็นเกมการเมืองของฝ่ายตรงข้าม และร้อยละ 15.8 คิดว่า เกิดจากดำเนินโครงการขาดทุน ทำให้ประเทศเป็นหนี้ ที่เหลือร้อยละ 14.0 ไม่แน่ใจ

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่สนับสนุนพรรค เพื่อไทยพบว่า ร้อยละ 41.0 คิดว่าสาเหตุหลักมาจากเกมการเมืองของฝ่ายตรงข้าม ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยร้อยละ 62.9 คิดว่า สาเหตุหลักมาจากการปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว แต่ก็เชื่อว่า หากมีการเลือกตั้งสมัยหน้าพรรคเพื่อไทยจะยังคงใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงเหมือนเดิม ร้อยละ 57.6 ขณะที่ร้อยละ 30.5 คิดว่าพรรคเพื่อไทยคงจะลดการใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงลง

เมื่อถามต่อว่า การเลือกตั้งสมัยหน้าจะสนับสนุนพรรคการเมืองที่ใช้นโยบายประชานิยมอย่างโครงการรับจำนำข้าวในการหาเสียงหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 44.6 ระบุว่า จะยังสนับสนุนแต่ต้องไม่มีเรื่องทุจริต รองลงมาร้อยละ 21.1 จะไม่สนับสนุนเด็ดขาด และร้อยละ 17.6 ระบุว่าไม่สนับสนุน เพราะโอกาสขาดทุนสูง/ประเทศเป็นหนี้ มีเพียงร้อยละ 10.1 เท่านั้นที่จะสนับสนุนเหมือนเดิม

ส่วนบุคคลที่อยากให้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยในการชิงตำแหน่งนายกฯ ในการเลือกตั้งสมัยหน้า ประชาชนร้อยละ 39.7 ระบุว่า ให้ใครก็ได้ที่ส่งในนามพรรคเพื่อไทย เพราะเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทย รองลงมาร้อยละ12.6 อยากให้เป็นนักการเมืองคนอื่น ๆ ในพรรคเพื่อไทย และร้อยละ 5.0 อยากให้เป็นคนในครอบครัว/คนในตระกูลชินวัตร ขณะที่ร้อยละ 38.3 ระบุว่า ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว

สำหรับความเห็นต่อการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในครั้งนี้ว่า จะส่งผลต่อแผนการสร้างความปรองดองของ คสช. และรัฐบาล อย่างไร ประชาชนร้อยละ 46.5 ระบุว่าไม่ส่งผลเพราะการถอดถอนไม่เกี่ยวกับเรื่องการปรองดอง แต่เป็นเพราะการคอร์รัปชั่น รองลงมาร้อยละ 26.0 ระบุว่าอาจจะส่งผลบ้าง และร้อยละ 19.0 ระบุว่า ส่งผลอย่างมากโดยคาดว่า ความปรองดองจะเกิดขึ้นช้าไปอีก ที่เหลือร้อยละ 8.5 ไม่แน่ใจ