มท.พลิกเด้งอธิบดีปกครอง ดัน'กฤษฎา'แทน

มท.พลิกเด้งอธิบดีปกครอง ดัน'กฤษฎา'แทน

มหาดไทยพลิกเด้งอธิบดีปกครอง ดัน"กฤษฎา" ผู้ว่าฯสงขลาผงาดนั่งเก้าอี้เบอร์ 2 คลองหลอดแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 341/2557 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง โดยเนื้อหาคำสั่งระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที 336 / 2557 ให้นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าชการจังหวัดสงขลา รักษาการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่ มท.336/2557 และมีคำสั่งดังนี้ 1.ให้นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง รักษาการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 2.ให้นายกฤฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รักษาการแทนอธิบดีกรมการปกครอง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป