ยื่นหนังสือ'ประยุทธ์'ค้านตั้งบอร์ด ปตท.

ยื่นหนังสือ'ประยุทธ์'ค้านตั้งบอร์ด ปตท.

กลุ่มประชาชนผู้รักชาติ ยื่นหนังสือ"พล.อ.ประยุทธ์" ค้านตั้งบอร์ด ปตท.

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.ท.แพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ผู้ประสานงานกลุ่มประชาชนผู้รักชาติ ได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในฐานะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อคัดค้านคำสั่ง ของ คสช. ที่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชุดใหม่

ประกอบด้วย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย รุติประภาและนายคุรุจิต นาครรพ โดยขอให้ หัวหน้า คสช. ทบทวนการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3เนื่องจากภาพพจน์ของนายปิยสวัสดิ์ ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีภาพความเกี่ยวโยงถึง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายฯ และองค์มนตรี ทำให้เกี่ยวโยงถึงสถาบัน หากแต่งตั้งเข้ามามีบทบาทด้านพลังงาน จะทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศ มองเห็นถึงเป้าหมายของการเข้าควบคุมอำนาจในครั้งนี้ เหมือนสมบัติผลัดกันชม มิได้ทำให้เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ส่งผลให้ภาพ คสช.เสียหาย และส่งผลกระทบต่อสถาบัน อันเป็นที่รักของทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มของนายปิยสวัสดิ์ เคยออกมาเคลื่อนไหว ให้ขาย ปตท. เป็นของเอกชนซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามความรู้สึกของคนไทย

ต่อมาเวลา 10.30 น. นายสุนทร นิคมรัชน์ นายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย และสหกรณ์เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุน ทั่วประเทศได้เข้ายื่นหนังสือถึง หัวหน้า คสช. ให้เร่งรัดแก้ปัญหาการขาดแคลนโคเนื้อในประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุน ผู้ประกอบการแปรรูปโรงฆ่าสัตว์ และผู้ขายเนื้อโคไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาล จึงทำให้ขาดแคลนโคเนื้ออย่างรุนแรง จนทำให้มีราคาแพงจนเกษตรกรไม่สามารถซื้อโคเนื้อ และโคขุนมาเลี้ยงได้ จนต้องนำเข้าเนื้อวัวจากต่างประเทศ จึงขอร้องเรียนให้หัวหน้า คสช. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนโคเนื้อ โดยกำหนดให้ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อทั้งระบบ ให้เป็นว่าระแห่งชาติ และจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้อง และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยมี ร.อ.ชวลิต บุญมณี นายทหารเวร เป็นผู้รับหนังสื่อดังกล่าว