ปชช.ไม่แคร์USA-EUตอบโต้รัฐประหาร

ปชช.ไม่แคร์USA-EUตอบโต้รัฐประหาร

"นิด้าโพล" เผย ประชาชนไม่กังวลท่าที สหรัฐฯ-อียู ตอบโต้รัฐประหาร มอง กลุ่มอาเซียน, จีน เป็นมิตรต่อไทย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความกังวลใจของประชาชนต่อท่าทีของนานาชาติกับการทำรัฐประหารในประเทศไทย” ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2557 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.96 ระบุว่า ไม่กังวลใจเลย ต่อท่าทีของสหรัฐอเมริกา ในการตอบโต้การทำรัฐประหารในประเทศไทยด้วยการระงับความช่วยเหลือทางด้านความมั่นคงและทางทหาร เช่นเดียวกับ ท่าทีของสหภาพยุโรป (EU) ในการตอบโต้การทำรัฐประหารในประเทศไทยด้วยการระงับการลงนามข้อตกลงระหว่างประเทศ และระงับการมาเยือนไทยของเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป รวมถึงการที่สหรัฐอเมริกา ปรับลดอันดับประเทศไทยสู่ระดับต่ำสุด ในรายงานการค้ามนุษย์ 2014 โดยให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับประเทศซีเรียและเกาหลีเหนือ ก็พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่กังวลใจเลย

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อประเทศหรือกลุ่มประเทศที่น่าไว้วางใจและเป็นมิตรกับประเทศไทยมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.09 ระบุว่า เป็นกลุ่มในประเทศอาเซียน รองลงมา ร้อยละ 32.69 ระบุว่า เป็นประเทศจีน