รัฐสภาครบรอบ82ปี

รัฐสภาครบรอบ82ปี

จเร พันธุ์เปรื่อง เลขาฯสภาผู้แทนฯเป็นประธานพิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ในวันสถาปนารัฐสภาครบรอบ82ปี