แนะคนไทยต้องไปเลือกตั้งเพราะเป็นสิทธิ

แนะคนไทยต้องไปเลือกตั้งเพราะเป็นสิทธิ

"อดีตกกต."แนะรัฐบาลเลือกตั้ง2ก.พ. เพราะเป็นสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ขอร้องให้กลุ่มกปปส.เคารพสิทธิประชาชน

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานเสวนา"ทางออกประเทศไทยวิกฤตเลือกตั้ง57" จัดขึ้น โดยนายประพันธ์ นัยโกวิท อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะผู้เคยรับผิดชอบงานด้านการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า หากวันนี้ ตนยังคงมีอำนาจหน้าที่จัดการเลือกตั้ง จะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งให้ดีที่สุด สิ่งสำคัญรัฐบาลต้องดูแลความปลอดภัยและความสงบของประชาชน ทั้งทหาร ตำรวจต้องช่วยด้วย แต่ที่ผ่านมาการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 ม.ค. 2557 การดูแลความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ มีน้อยมาก การจัดเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.นี้ รัฐบาลต้องจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการยับยั้งเหตุ เบื้องต้นทำอย่างไรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้รู้สึกปลอดภัย เต็มใจมาปฏิบัติหน้าที่

นายประพันธ์ กล่าวอีกว่า แล้วทำไม ต้องมีการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ถ้าไม่ทำจะเสียสิทธิ ขอร้องให้กลุ่ม กปปส.เคารพสิทธิประชาชน

นายประพันธ์ ชี้ว่า ทางออกวิกฤติประเทศไทยครั้งนี้ ที่แก้ปัญหาได้จริงๆ คือ คู่กรณีต้องคุยกัน ซึ่งจำเป็นต้องมีคนกลางที่ทั้ง 2 ฝ่ายเคารพนับถือมาช่วยเจรจา เพราะถึงมีการเลือกตั้งไป ปัญหาก็ไม่จบ อย่างการฟ้องร้องกัน ศาลจะเป็นผู้ตัดสินไกล่เกลี่ย โจทย์กับจำเลยเขาไม่คุยกันหรอก ฉะนั้น ต้องมีคนกลางเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างรัฐบาลและกลุ่ม กปปส. คือ ผู้นำเหล่าทัพ ประธานทั้ง 3 ศาล ตนาใจทั้ง 2 ฝ่าย ข้อดีของปรากฏการณ์ของกลุ่ม กปปส. คือ คนเรียนรู้ได้ดีขึ้น เรียนรู้สิทธิ์ของตนเอง แต่สุดท้ายก็ไม่พ้นต้องมีหน่วยงาน หรือคนกลางเป็นผู้ไกล่เกลี่ยทั้ง 2 ฝ่าย เพราะคุณสุเทพจะลงก็ลำบาก เพราะมีคดีติดตัวมา ขณะที่รัฐบาลไม่ใช้ความรุนแรง ไม่บังคับใช้กฎหมาย ทหารก็ไม่ปฏิวัติ ต้องคนกลางเท่านั้น

"การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเกิดขึ้น เพราะจะเป็นการชี้ความต้องการของประชาชน เพราะประชาชนไทยระยะหลังมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงมาก มากกว่าคนในสหรัฐฯ ด้วย จะเห็นได้จากหลัง คมช.ยึดอำนาจ แล้วจัดให้มีการเลือกตั้ง ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึง 74 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง"นายประพันธ์ กล่าว

นายประพันธ์ ยังแสดงความเป็นห่วงภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาต่างชาติว่า ต่างประเทศจับตามองประเทศไทย เพราะเราเป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียน การเลือกตั้งวันที่ 2 ธ.ค. 2550 ต่างชาติจับตาเป็นอย่างมาก เพราะกลัวจะไม่โปร่งใส แต่สุดท้ายเมื่อการเลือกตั้งผ่านไป ต่างชาติก็ให้การยอมรับ แต่ถ้ามีการกระทำการขัดขวางการเลือกตั้ง ประเทศไทยจะเสียภาพพจน์ในนานาประเทศอย่างมาก และเราจะกลายเป็นตัวตลกของอาเซียน ฉะนั้น การเลือกตั้งอย่าให้มีความรุนแรง อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโอกาสที่ดี ยิ่งมีวิกฤติการเมือง ยิ่งต้องเลือกตั้ง หลังจากนี้จะทำไรก็ทำไป ส่วนการที่หลายฝ่ายวิจารณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะ กรณีที่วันเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร นายประพันธ์ มองว่า เป็นเหตุผลที่ไม่สมควร และไม่น่าจะใช้เป็นเหตุผลที่จะโมฆะการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ แต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลที่จะพิจารณา เพราะบทเรียนจากการเลือกตั้ง 2 เม.ย. 2549 ศาลยังตัดสินให้เป็นโมฆะ ทั้งๆ ที่ที่จริงแล้วในหลักสากล การหันคูหาออกนอกหน่วยเลือกตั้งสามารถทำได้