60องค์กรวิชาชีพเปิดตัวเครือข่ายปฏิรูป

60องค์กรวิชาชีพเปิดตัวเครือข่ายปฏิรูป

60 องค์กรวิชาชีพ เตรียมแถลงเปิดตัวเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปในวันพรุ่งนี้ (30 ม.ค.) วอน "หยุดความรุนแรง เริ่มการเจรจา เดินหน้าปฏิรูป"

จากปัญหาของสถานการณ์การเมืองอันร้อนระอุที่เกิดขึ้นในเวลานี้ เพื่อสร้างแนวทางในการหาทางออกให้ประเทศไทย ลดโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ระหว่างคู่ขัดแย้งที่มีความเห็น แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว พร้อมกับเป็นโอกาสสำคัญซึ่งอาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการที่จะโน้มน้าวให้เกิดการเจรจาเพื่อให้กระบวนการปฏิรูปได้เริ่มต้นและทำให้การเลือกตั้งที่จะถึงนี้นำมาสู่การปฏิรูปอย่างแท้จริง

จากการปรึกษาหารือกันต่างเห็นตรงกันว่า โอกาสเดียวที่จะสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ การ รวมตัวกันเพื่อ "แสดงพลัง" ให้เห็นว่า “องค์กรวิชาชีพ” ทุกภาคส่วนกว่า “ 60 องค์กร” ได้แก่ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ ภาคประชาสังคม ภาคข้าราชการ สื่อมวลชน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ได้สร้างกลไกทำงานร่วมในนาม “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” เพื่อเรียกร้องคู่ขัดแย้งใน 3 ประเด็น ได้แก่ ขอให้ "หยุดความรุนแรง เริ่มการเจรจา เดินหน้าปฏิรูป" โดยกำหนดแถลงข่าวต่อสาธารณะในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล

โดยมี ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และ ดร.ณัฎฐา โกมลวาทิน แนะนำวัตถุประสงค์การจัดงาน

ตัวแทนภาควิชาการ : ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ตัวแทนภาคธุรกิจ : นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ตัวแทนภาคราชการ : นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวแทนภาคเกษตรกร :นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ตัวแทนภาคองค์กรพัฒนาเอกชน:นางสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค