รัฐบาลเล็งคลอดมาตรการหนุนกกต.จัดเลือกตั้ง

รัฐบาลเล็งคลอดมาตรการหนุนกกต.จัดเลือกตั้ง

"สุรพงษ์"เผยรัฐบาล เตรียม 6 มาตรการหนุนกกต.จัดเลือกตั้ง 2 ก.พ. ให้ทหาร-ตร.ดูแลหน้าหน่วย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบ(ศรส.) ได้แสดงเอกสาร6แนวทางของรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของกกต.ในวันที่ 2ก.พ.นี้ พร้อมกับกล่าวว่า รัฐบาลได้เตรียมการที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของกกต.ดังนี้ 1.จัดเตรียมทหารและตำรวจ โดยเพิ่มกำลังเพื่อดูแลความเรียบร้อยหน้าหน่วยเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการชุมนุมประท้วง ขัดขวางการเลือกตั้ง 2.บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่ติดค้างที่ไปรษณีย์ 3 แห่ง คือ อำเภอทุ่งสง ที่มีแนวร่วมกปปส.ปิดล้อมอยู่ 200 คน อำเภอหาดใหญ่มีแนวร่วมกปปส.ล้อมอยู่ 50 คน และไปรษณีย์ชุมพร มีแนวร่วมกปปส. 300 คน ที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ระบุว่า มีผู้ปิดล้อม 20 - 50 คน และตำรวจ ทหาร สามารถใช้กำลังปฏิบัติการนำบัตรออกมาได้ก่อนเที่ยงวันที่ 29 ม.ค. มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลือกส.ส.ได้ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เห็นว่านายสมชัย พูดโดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าหรือไม่แจ้งขอความร่วมมือมาก่อน ถือเป็นการทำงานไม่มีรูปแบบ ไม่มีความเป็นมืออาชีพ

นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า 3. ได้จัดทีมงานเก็บภาพถ่าย ผู้กระทำผิดขัดขวางการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย 4. จัดทีมเคลื่อนที่เร็ว เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เลือกตั้งให้ทันต่อเหตุการณ์ 5.เสนอแนะแผนการจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง และแนวทางการรักษาความปลอดภัย ในการจัดส่ง จากหน่วยเลือกตั้งไปยังหรือมาจากสถานที่จัดเก็บที่กกต.กำหนด และ6.จัดตั้งวอร์รูม เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ประเมินสถานการณ์และเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องการการสนับสนุน