'เผดิมชัย'สมัครเขต5 จ.นครฐม

'เผดิมชัย'สมัครเขต5 จ.นครฐม

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 เขตพื้นที่นครปฐมต่างเดินทางมายื่นใบสมัคร