'เรืองไกร'จี้กกต.ต้องจัดการเลือกตั้ง

'เรืองไกร'จี้กกต.ต้องจัดการเลือกตั้ง

"เรืองไกร" จี้ กกต.ต้องจัดการเลือกตั้ง ยกข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา235 สู้

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย แถลงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงขอให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557ออกไปเพราะเกรงจะเกิดความไม่สงบหลัง จากเหตุความวุ่นวายในการจับหมายเลขประจำพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า กตต.มีหน้าที่ต้องจัดการเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 ที่ระบุว่า กกต.มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ประกอบกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 29 ก็ได้ระบุว่า ห้ามไม่ให้ กกต. กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยสุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 20 ระบุชัดว่าห้ามไม่ให้ กกต.จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อขัดขวางมิให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หากกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 20 ก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 137 ที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่2 หมื่น-2 แสนบาท และให้ศาลถอนสิทธิการเลือกตั้ง 10 ปี

ทั้งนี้การที่ กกต.ออกมาระบุว่าอาจต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ด้วยเหตุผลว่ามีคนกลุ่มหนึ่งออกมาประท้วง ถือว่าเป็นสิ่งไม่พึงกระทำ จึงขอให้ย้อนกลับไปดูพระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 2557 และกกต.เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง