ปชป.เล็งจัดเวทีปฏิรูป สัญจรทุกภาค

ปชป.เล็งจัดเวทีปฏิรูป สัญจรทุกภาค

"ชวนนท์"เผยประชาธิปัตย์ เตรียมจัดเวทีปฏิรูป สัญจรทุกภาค พร้อมจัดเวทีวันเว้นวัน

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า หลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 พรรคประชาธิปัตย์จะมีกิจกรรมของการปฏิรูปประเทศ ในรูปแบบเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในลักษณะสมัชชา ซึ่วขณะนี้ได้มีการกำหนดแผนเบื้องต้น โดยพรรคจะเดินทางไปทุกภาค ภาคละ 4 ครั้ง ใน 1 เดือน ฉะนั้นในเดือนม.ค.2557พรรคจะมีการจัดเวทีที่ไม่ใช่ลักษณะเวทีผ่าความจริง 16 เวทีใน 1 เดือน วันเว้นวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่พรรคจะออกไปให้ความรู้กับประชาชน ซึ่งอาจจะเริ่มที่เรื่องการแก้ไขกฎหมายป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น และการสร้างการเลือกตั้งให้มีความเป็นธรรม สุจริต

โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้มอบให้นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรรค นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรค เป็นผู้กำหนดรายละเอียดเนื้อหาสาระ และกำหนดการ เพื่อทำแผนปฏรูปประเทศในนามพรรคประชาธิปัตย์ ให้มีความโปร่งใส และตอบโจทย์ประชาชน นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 พรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดทำป้าย “สวัสดีปีใหม่ 2557 พรรคประชาธิปัตย์ขจัดคอรัปชั่น มุ่งมั่นปฏิรูป” เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของพรรคในความต้องการขจัดการทุจริต