กกต.แถลงจี้รัฐเลื่อนวันเลือกตั้ง

กกต.แถลงจี้รัฐเลื่อนวันเลือกตั้ง

กกต.ทิ้งระเบิด! แถลงจี้รัฐบาลเลื่อนวันเลือกตั้ง 2 ก.พ.57 แนะ "คู่ขัดแย้ง" หาข้อยุติร่วมกัน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้ง 5 คน นำโดย นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.ได้อ่านแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืนไปยังรัฐบาล หลังเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุม ระหว่างการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เมื่อช่วงเช้าวานนี้ (26 ธ.ค.)

นายศุภชัย อ่านแถลงการณ์ของ กกต.ว่า วันนี้ กกต.ได้นัดหมายพรรคการเมืองจำนวน 34 พรรคมาทำการจับสลากหมายเลขเพื่อให้ได้หมายเลขประจำพรรคการเมืองในเวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ดินแดง แม้ว่ากระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นลง แต่สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายนอกอาคารที่มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม เป็นสิ่งที่น่าเสียใจและไม่ควรเกิดขึ้นในสังคม กกต.ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการเลือกตั้งขอแสดงจุดยืนต่อสังคม ในปรากฏการณ์ดังกล่าวดังนี้

1.กกต.ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอโทษประชาชนที่ไม่อาจอำนวยการให้การดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยได้

2.ปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ กกต.ได้เคยส่งสัญญาณต่อผู้มีส่วนรับผิดชอบแล้วว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ และยิ่งจะทวีความรุนแรงหากเดินหน้าจัดการเลือกตั้งต่อไป จนอาจเป็นต้นเหตุของความไม่สงบ ความโกลาหล การจลาจล และการสูญเสียเลือดเนื้อของพี่น้องประชาชน

3.การรับสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นเพียงกระบวนการขั้นต้นของการเลือกตั้ง ซึ่งต่อไปภายหน้ายังมีการรับสมัคร ส.ส.เขต การหาเสียง การเลือกตั้ง การนับคะแนน และประกาศผล และหากความขัดแย้งในแนวคิดระหว่างการมีหรือไม่มีการเลือกตั้งยังคงอยู่ เป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ไม่ยากว่า การเลือกตั้งจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อย และ กกต.คงไม่สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้อีกต่อไป

4.กกต.ขอส่งข่าวสารผ่านแถลงการณ์ฉบับนี้ถึงรัฐบาล คู่ขัดแย้ง และทุกภาคส่วนในสังคมว่า การเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.57 จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการทำความเข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อความสงบสุขในสังคมระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กกต.จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจนกว่าจะมีข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ทั้งนี้ กกต.พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการหาข้อยุติร่วมกัน

5.หากยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดการคลี่คลายสถานการณ์ในทางที่ดีขึ้น กกต.จะพิจารณาใช้สิทธิและอำนาจหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งในฐานะกรรมการการเลือกตั้งรายบุคคล เพื่อตัดสินใจคลี่คลายสถานการณ์ตามวิจารณญาณที่เหมาะสม

นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. กล่าวเสริมว่า จากนี้ไป กกต.จะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหมือนที่ศาลทำ ระหว่างนี้ต้องดูเหตุการณ์วันต่อวัน การดำเนินการต้องสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เราไม่ได้ห่วงใยความสุขส่วนตัว เราห่วงใยประเทศชาติ เราอยากให้ประเทศชาติเกิดความสงบ ประชาชนมีความสุข กกต.ได้ตระหนักว่าทุกฝ่ายต้องละทิฐิเพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัย ไม่ขัดแย้ง ประชาชนมีความสุข

ขณะที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า สิ่งที่สะท้อนออกไปเป็นการส่งข่าวสารถึงรัฐบาล คู่ขัดแย้ง และทุกภาคส่วนในสังคมว่าหากไม่มีการทำความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน การเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.57 จะมีขึ้นไม่ได้ ดังนั้นขอให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน เพื่อความสงบสุขในสังคมก่อนการเลือกตั้ง เพราะรัฐบาลมีอำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้ หากไม่ได้รับการตอบสนอง กกต.รายบุคคลจะพิจารณาใช้สิทธิและอำนาจส่วนบุคคลในการตัดสินใจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ไขและคลี่คลายปัญหา

"หลังจากการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเสร็จสิ้นลง ทุกอย่างน่าจะเห็นภาพต่างๆ ชัดเจนขึ้นว่าจะคลี่คลายอย่างไร ฝากถึงกลุ่มผู้ชุมนุมว่า กกต.ได้ตัดสินใจแล้วว่าการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.57 จะมีไม่ได้ ดังนั้นขอให้ท่านสลายการชุมนุม ซึ่งอาจจะลดดีกรีต่างๆ ลง ส่วนการที่จะให้วันที่ 2 ก.พ.57 มีเลือกตั้งไม่ได้ กกต.จะไปตกลงกับรัฐบาล หากรัฐบาลยังเดินหน้า เราจะใช้สิทธิส่วนบุคคล เพราะหากมีการเลือกตั้งจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมือง เชื่อว่าการใช้สิทธิส่วนบุคคลจะคลี่คลายสถานการณ์ได้"

"เราจะประชุม กกต.วาระปกติในวันที่ 2 ม.ค.57 ดังนั้นระหว่างนี้จะต้องประสานให้เกิดการพูดคุยก่อนวันที่ 2 ม.ค.57 ที่เราจะประชุม ทุกอย่างจะตัดสินใจในวันนั้น ช่วงนี้ก็รอประสานฝ่ายต่างๆ อยู่" นายสมชัย กล่าว