ตัวแทนกกต.รับหนังสือคปท.

ตัวแทนกกต.รับหนังสือคปท.

ตัวแทนกกต.มารับหนังสือของคปท. ที่หน้าอาคารกีฬาเวสน์ ภาพทวิตเตอร์ @olan_nna