'โฆษกกมธ.งบฯ68' บอกไม่ใช่ปัญหา 'ก้าวไกล' ไม่รับตำแหน่งกมธ.

'โฆษกกมธ.งบฯ68' บอกไม่ใช่ปัญหา 'ก้าวไกล' ไม่รับตำแหน่งกมธ.

กมธ.งบฯ ตั้ง "พิชัย" นั่งปธ.กมธ. พร้อมวางกรอบถกรายละเอียดสัปดาห์ละ 41 ชั่วโมง "โฆษกกมธ." มองไม่มีปัญหา สส.ก้าวไกล ไม่รับตำแหน่ง

ที่รัฐสภา  มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 เป็นนัดแรก โดย กรรมาธิการฯ ทั้ง 72 คน  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเลือกตำแหน่งประธาน รองประธานและอื่น รวมถึงการวางกรอบการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 68 

หลังการประชุม นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ฐานะโฆษก กมธ.ฯ แถลงผลการประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้นายพิชัย ชุณหวชิร  รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นั่งเป็นประธาน และมีรองประธาน กมธ. 18 คน ได้แก่

นายจักรพงษ์ แสงมณี   รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธาน คนที่ 1 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  รมช.คลัง รองประธาน คนที่2  นายชาดา ไทยเศรษฐ์  รมช.มหาดไทย รองประธาน  คนที่ 3

นายวราเทพ รัตนากร  รองประธาน คนที่ 4 นางมนพร เจริญศรี  รมช.คมนาคม  รองประธาน คนที่ 5 นายพงศกร อรรณนพพร รองประธาน คนที่6 นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ   รองประธาน คนที่7 นายเอกราช ช่างเหลา รองประธาน คนที 8  นายไผ่ ลิกค์ รองประธาน คนที่ 9  นายพัฒนา สัพโพ รองประธาน คนที่ 10

 นายภราดร ปริศนานันทกุล รองประธาน คนที่ 11  นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ รองประธาน คนที่ 12  นายซูการ์โน มะทา รองประธาน คนที่ 13  นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองประธาน คนที่14  นายวารุจ  ศิริวัฒน์ รองประธาน คนที่15 นายพิทักษ์เดช  เดชเดโช รองประธาน คนที่16 นายวุฒิพงษ์  นามบุตร รองประธาน คนที่ 17 นางนันทนา  สงฆ์ประชา รองประธาน คนที่ 18

ส่วนเลขานุการ กมธ. มี 8 คน ได้แก่ นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์  เลขานุการ คนที่1 นายสุรเกียรติ  เทียนทอง เลขานุการค คนที่ 2 นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ เลขานุการ คนที่3 นายพชร จันทรรวงทอง เลขานุการคนที่4นายวิริยะ ทองผา  เลขานุการ คนที่ 5  น.ส.กุลวลี  นพอมรบดี เลขานุการคนที่6 นายวรวงศ์  วรปัญญา เลขานุการ คนที่ 7  น.ส.ธัญธารีย์  สันตพันธุ์เลขานุการ คนที่ 8 
 
ส่วนโฆษก  กมธ. จำนวน 7 คน ได้แก่ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด นายพลพีร์  สุวรรณฉวี  น.ส.ผกามาศ  เจริญพันธ์   นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ  นายวิชัย สุดสวาสดิ์ นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ นายวัชระพล ขาวขำ  
ส่วนที่ปรึกษา มี 3 คน ได้แก่ นายจักรวาล  ชัยวิรัตน์นุกูล  นายธเนศ  เครือรัตน์ นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู  เป็นกรรมาธิการและที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการ

โฆษก กมธ.ฯ กล่าวต่อว่า  ส่วนตารางการประชุมของ กมธ.จะประชุมสัปดาห์ละ 41 ชั่วโมง  ซึ่งประชุมวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุกนักขัตฤกษ์ ดังนี้ วันจันทร์เวลา 13.00-21.00 น. (7ชม.) วันอังคาร เวลา 09.00 – 21.00 น.   วันพุธ เวลา 09.00 – 18.00น.  วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 21.00 น. วันศุกร์ เวลา 09.00- 16.00น .  

\'โฆษกกมธ.งบฯ68\' บอกไม่ใช่ปัญหา \'ก้าวไกล\' ไม่รับตำแหน่งกมธ.

ซึ่งระยะการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีระยะเวลา พิจารณา  105 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎร รับร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ  คือ วันที่ 11 มิ.ย.2567  โดยจะครบกำหนดในวันที่ 23 ก.ย. 2567 ส่วนการพิจารณาการเรียงลำดับตามภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมาธิการได้มีการเน้นย้ำ ว่าให้กรรมาธิการทุกคนทำหน้าที่ในการผลักดันงบประมาณให้ราบรื่นเพื่อให้รัฐบาลนำงบประมาณไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป โดย กมธ.จะเริ่มพิจารณาอย่างเป็นทางการ ครั้งแรก ในวันที่ 26 มิ.ย.นี้เวลา 09.00 น.  ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นเพียงการพิจารณากรอบการดำเนินการและตำแหน่งกรรมาธิการต่างๆยังไม่มีการพิจารณาโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

ผู้สื่อข่าวถามถึง กรณีที่ตำแหน่งรองประธานกมธ.ไม่มีสัดส่วนของ พรรคก้าวไกล  ที่ไม่ขอรับตำแหน่งนั้น นายอนุสรณ์ กล่าวว่า  ถือเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมือง ที่จะประสงค์รับตำแหน่งหรือไม่ แต่การรับตำแหน่งหรือไม่รับตำแหน่ง ก็ไม่ส่งผลต่อการทำงานของกรรมาธิการ เพราะในฐานะกรรมาธิการก็ทำหน้าที่ได้อยู่แล้ว