'สว.เสรี' เบรก 'สว.' ยุ่งเลือก สว.ใหม่ ชี้กฎหมายห้ามไว้

'สว.เสรี' เบรก 'สว.' ยุ่งเลือก สว.ใหม่ ชี้กฎหมายห้ามไว้

"สว.เสรี" เบรก "สว." อ้างความเห็น-ฮั้วเลือกสว.ใหม่ ชี้ต้องมีหลักฐาน-ส่งให้ "กกต." พิสูจน์ ย้ำกฎหมายห้าม สว.-นักการเมือง ยุ่งเลือกสภาสูง

ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา โดยมีวาระหารือถึงกระบวนการเลือกสว. เมื่อ 9 มิ.ย.

ภายหลังการประชุม สว.เสรี สุวรรณภานนท์ ฐานะประธาน กมธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมได้พูดคุยถึงประเด็นที่มีข้อสังเกตถึงการจัดตั้งหรือฮั้วเลือก สว.  ทั้งนี้ตามกฎหมายต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้นใครที่มีคุณสมบัติมีสิทธิและเสรีภาพลงสมัคร ส่วนการลงสมัครเพราะถูกจ้างหรือ รับเงินเพื่อลงคะแนนถือว่าผิดกฏหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องลงโทษผู้กระทำความผิด เพื่อให้การเลือกสว.สุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนกรณีที่มีการแสดงความเห็นต่อกระบวนการเลือก สว.โดยสว.ปัจจุบันที่จะหมดวาระนั้น ตนมองว่าต้องระวัง เนื่องจากกฎหมายกำหนดห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึง สว. ก้าวก่าย แทรกแซง เสนอความเห็นต่างๆ ดังนั้นต้องระวัง ซึ่งกมธ. พัฒนาการเมืองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ เพียงแค่หารือกันเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า กมธ.ได้รับข้อมูลร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งสว.หรือไม่ นายเสรี กล่าวว่า มีแต่เรื่องที่เป็นข่าว เป็นความเห็น ดังนั้นจะนำความเห็นมาชี้ถูกผิดไม่ได้ เพราะต้องมีหลักฐาน และใครที่มีหลักฐาน ต้องส่งให้กกต.ดำเนินการ ไม่สามารถตัดสินไปเองได้

"เรื่องที่เข้ามาในคณะกมธ.เราก็เห็น แต่ไม่มีหลักฐาน เห็นแต่มีผู้สมัครใส่เสื้อเหมือนกัน ถ่ายรูปที่เดียวกัน แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทอง ใครทำผิดให้ว่ากันเป็นรายบุคคล จะล้มกระดานหรือเลื่อนไปเลยความเสียจะมากกว่า" นายเสรี กล่าว

ถามต่อว่ามองการเลือกสว.ในรอบระดับอำเภอที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง เพราะมีคนเด่น คนดัง เข้ารอบ นายเสรี กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะคนดังคือคนที่เป็นที่รู้จัก ทำคุณงามความดีและประโยชน์ต่อสังคมมาก่อน ทำให้คนเชื่อถือ จึงได้รับเลือกเข้ามา เป็นเรื่องปกติ จะบอกว่าชาวบ้านไม่มีโอกาส ชาวบ้านต้องสร้างคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์ก่อน แล้วต่อไปมาลงอีกก็ทำได้ ขณะเดียวกันคนดังหลายคนก็ไม่ผ่านเช่นกัน ดังนั้นผลเลือกรอบนี้จึงมีทั้งคนดังและไม่ดังปะปนกันมา

เมื่อถามถึงการเลือกสว.ครั้งนี้อาจมีอุบัติเหตุจนไม่อาจประกาศรับรองสว.ได้ตามที่กำหนดการไว้ นายเสรี กล่าวว่า อุบัติเหตุมีอยู่เรื่องเดียว คือ การเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสว. ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งกกต.ต้องทำตามกฎหมาย ถ้าไม่มีเหตุใดๆต้องเลื่อนการเลือกสว. กกต. ต้องจัดให้มีการเลือกตามกฎหมาย จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสิน