เช็คที่นี่! กกต.แพร่รายชื่อผู้ผ่านเลือก สว.ระดับอำเภอ 23,645 คน

เช็คที่นี่! กกต.แพร่รายชื่อผู้ผ่านเลือก สว.ระดับอำเภอ 23,645 คน

เช็คได้ที่นี่! กกต.แพร่รายชื่อผู้ผ่านเลือก สว.ระดับอำเภอไว้หน้าเว็บไซต์แล้ว หลังสิ้นสุดการโหวตวานนี้ ได้ 23,645 คน

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2567 จากกรณีวานนี้ (9 มิ.ย.) ในการเลือก สว.ระดับอำเภอ โดยมีจำนวนผู้ได้รับเลือกเพื่อเข้าสู่การเลือกระดับจังหวัด จำนวน 23,645 ราย เป็นชาย 15,077 ราย เป็นหญิง 8,568 รายนั้น ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือก สว.ระดับอำเภอ เผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์แล้ว

สำนักงาน กกต. ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2567 นั้น ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะจัดทำประกาศผลการนับคะแนน โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอสำหรับกลุ่มนั้น เพื่อไปดำเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป

ดำเนินการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ จำนวน 2 ชุด โดยส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่งจะเผยแพร่ในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ก่อนวันเลือกระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 3 วัน ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอหรือผู้ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอมอบหมาย จัดทำเอกสารหรือข้อมูลแนะนำตัวของแต่ละกลุ่มที่อยู่ ภายในเขตอำเภอของตน จากระบบบริหารจัดการการเลือก พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอมารับเอกสาร เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอนำมาในวันเลือกระดับจังหวัด

เช็คที่นี่! กกต.แพร่รายชื่อผู้ผ่านเลือก สว.ระดับอำเภอ 23,645 คน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ หรือ แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444