กกต.ไม่อุทธรณ์คำสั่งศาล ปค. เลือก สว.ตามโรดแมปเดิม ได้ชุดใหม่ต้น ก.ค.

กกต.ไม่อุทธรณ์คำสั่งศาล ปค. เลือก สว.ตามโรดแมปเดิม ได้ชุดใหม่ต้น ก.ค.

กกต.ไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง ปมเพิกถอนบางข้อในระเบียบแนะนำตัวฯ เดินหน้าเลือก สว.ตามโรดแมป ยันได้ สว.ชุดใหม่ต้น ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2567 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการเลือก สว. หลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา สั่งเพิกถอนระเบียบ กกต.ว่า ด้วยการแนะนำตัวในการเลือก สว. ปี2567 ในส่วนข้อ 3 ข้อ 7 ทั้งฉบับแรก และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8 เฉพาะฉบับแรกที่บังคับใช้ในช่วง 27 เม.ย. 2567 -15 พ.ค. 2567 และข้อ 11 (2) และ (3) โดยให้ผลย้อนหลังนับตั้งแต่ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทั้งสองฉบับ โดยเริ่มประชุมกันตั้งแต่เวลา 13.00 น.

หลังจากนั้น นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุม กกต. มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางดังกล่าว โดย วันนี้ กกต.พิจารณาคำพิพากษา และข้อเสนอของสำนักงาน ใน 4 ประเด็น

ประเด็นแรก เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างหลังการประกาศพระราชกฤษฎีกา ต้องมีการเลือกสว. กระบวนการเลือกสว. ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ หากจะอุทธรณ์คำพิพากษากว่าคดีจะสิ้นสุดก็จะพ้นระยะเวลาการเลือกสว. ไปแล้ว ไม่ว่าคำพิพากษาจะออกมาเป็นเช่นไรก็ไม่เกิดประโยชน์แก่การเลือกสว.ครั้งนี้แล้ว

ประเด็นที่ 2 สาระสำคัญของคำพิพากษา ซึ่งเป็นการขยายสิทธิให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกสว. ให้มากยิ่งขึ้น คำพิพากษาไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแนะนำตัว ของสว. ประการใด

ประเด็นที่ 3 ความชัดเจนคือการแนะนำตัว ก็เพื่อประโยชน์ผู้สมัครในการแนะนำตัว และในส่วนของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือก สว. ครั้งนี้

ประเด็นที่ 4 คือความเรียบร้อย เพื่อประโยชน์แห่งการเลือกสว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ที่ประชาชนจะได้ สว.ตามไทม์ไลน์ที่ว่างไว้ คือประมาณต้นเดือนก.ค.นี้

“กกต.พิจารณาแล้วจึงไม่เห็นสมควรอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้จะไม่มีการแก้ไขระเบียบใดๆ ผู้สมัคร สามารถแนะนำตัวได้ตามระเบียบ กกต.ว่า ด้วยการแนะนำตัวฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ควบคู่ไปกับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง”นายแสวง กล่าว