‘เศรษฐา’ ทักทาย ‘ผู้ว่าแบงก์ชาติ’ เข้าร่วมประชุม ’ครม.เศรษฐกิจ‘ นัดแรก

‘เศรษฐา’ ทักทาย ‘ผู้ว่าแบงก์ชาติ’ เข้าร่วมประชุม ’ครม.เศรษฐกิจ‘ นัดแรก

“เศรษฐา” นั่งหัวโต๊ะ ถก “ครม.เศรษฐกิจ” นัดแรก “ผู้ว่าแบงก์ชาติ” เข้าร่วม หลังตัวเลขต่ำเป้า แต่ยังไม่เข้าภาวะถดถอย ยังมีท่องเที่ยวช่วย เปิดกว้างแสดงความเห็นเต็มที่

ที่ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ครั้งที่ 1/2567  โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกฯ และรมว.คลัง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ และรมว.พลังงาน ขณะที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม ติดภารกิจได้มอบหมาย นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม เข้าร่วมแทน นอกจากนั้น ยังมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา  น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง นายอรรถกร ศิริลัทยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ประธานผู้แทนการค้าไทย นายนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าแบงก์ชาติ)  เข้าร่วมการประชุมด้วย

‘เศรษฐา’ ทักทาย ‘ผู้ว่าแบงก์ชาติ’ เข้าร่วมประชุม ’ครม.เศรษฐกิจ‘ นัดแรก

โดย นายกฯ กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า  กราบสวัสดีรองนายกฯ รัฐมนตรี ผู้ว่าแบงค์ชาติ เลขาธิการสภาพัฒน์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรื่องเศรษฐกิจในวันนี้ตามที่เราทราบกันดีว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าประมาณการค่อนข้างมาก แต่วันนี้เรายังไม่เรียกภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ตามที เพราะยังมีเรื่องการท่องเที่ยวที่ยังช่วย แต่ก็ยังเดินหน้าไม่เต็มที่ และที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องพร้อมกับ รวมถึงยังมีปัญหาอีกหลายเรื่อง เช่น ปัญหาเศรษฐกิจโลกโตช้า กำลังซื้ออ่อนตัว โดยเฉพาะกลุ่มฐานราก รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่นสังคมสูงวัย ความสามารถทางการแข่งขัน หนี้ครัวเรือน และหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้( NPL) ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ต้องการการแก้ไขโดยการปรับโครงสร้าง และรากฐานเศรษฐกิจ แต่อีกหลายเรื่องภาครัฐสามารถทำได้เลย เช่น การเร่งการเบิกจ่ายภาครัฐ การกระตุ้นกำลังซื้อ การท่องเที่ยว 

นายกฯ กล่าวว่า แน่นอนว่าเรากำลังทำกันอยู่ แต่วันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของรายละเอียด ว่าจะทำกันอย่างไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเร็ว จึงเป็นที่มาของการนัดประชุมครม.เศรษฐกิจ เพื่อระดมความคิดหาทางออก ช่วยให้เศรษฐกิจโตได้ตามศักยภาพ จึงขอให้ทุกท่านใช้เวทีนี้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ มีอะไรที่อยากจะหารือ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อะไรสามารถทำได้หรือทำไม่ได้ โดยขอให้นายพิชัย นำเสนอประเด็นต่างๆที่จะหารือกันในวันนี้