กลิ่นฮั้วเลือก สว.หึ่ง กทม.! ปธ.กกต.ลงพื้นที่เขตพญาไท ขันน็อตด่วน

กลิ่นฮั้วเลือก สว.หึ่ง กทม.! ปธ.กกต.ลงพื้นที่เขตพญาไท ขันน็อตด่วน

หึ่งพื้นที่ กทม.ผู้สมัคร สว.เริ่มรวมกลุ่มจับมือฮั้ว 'ประธาน กกต.' ลงพื้นที่เขตพญาไท ตรวจความพร้อมสนามรับสมัคร สว. กำชับ จนท.ดำเนินการรอบคอบทุกขั้นตอน ส่องเข้มคนไม่มีคะแนน-ท็อปไฟว์

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567 ที่สำนักงานเขตพญาไท กทม. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือก สว. ที่เขตพญาไท เพื่อตรวจความพร้อมการรับสมัคร มีนายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการเขตพญาไท ให้การต้อนรับและบรรยายขั้นตอนการรับสมัคร ในเขตนี้มีผู้ขอรับใบสมัครรวมทั้งสิ้น 76 คน

โดยขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียน เพื่อระบุลำดับที่ โดยลงชื่อและเวลาที่มาลงทะเบียน จากนั้นเมื่อได้คิวแล้ว จะไปสู่ขั้นตอนการกรอกเอกสาร โดยเอกสารหลักๆ ประกอบด้วยใบสมัคร ซึ่งจะให้กรอกแบบแนะนำตัวผู้สมัคร , แบบรับรองความรู้ความสามารถในแต่ละกลุ่มอาชีพ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์ และรูปถ่าย ซึ่งจะเป็นสีหรือขาวดำก็ได้

หลังจากนั้นจะไปสู่กระบวนการบันทึกข้อมูล โดยมีฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครอง ช่วยกันตรวจสอบข้อมูล ก่อนจะนำเอกสารทั้งหมดไปให้ผู้อำนวยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาลงลายมือชื่อ และนำเอกสารทั้งหมดบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยวิธีการสแกน จนกระทั่งถึงขั้นตอนการจ่ายสมัคร ด้วยการชำระค่าธรรมเนียม 2,500 บาท และจบด้วยขั้นตอนสุดท้าย ด้วยการออกใบรับสมัคร โดยเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารให้ 2 ใบ คือ ใบ สว.10 กับ สว.11 ซึ่งเป็นแบบรับใบสมัคร และเอกสารแนะนำตัว

เจ้าหน้าที่ก็เน้นย้ำเอกสารการรับสมัคร จะมีการตรวจให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะคืนเอกสารให้กับผู้สมัครไปเตรียมเอกสารให้ครบ ก่อนจะมาสมัครอีกครั้ง ส่วนผู้สมัครที่เคลื่อนไหวไม่สะดวก สำนักงานเขตได้มีการจัดรถวีลแชร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้

ทั้งนี้นายอิทธิพร ได้กำชับการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร ให้ทำให้เกิดความรอบคอบทุกขั้นตอน ขั้นตอนการรับเงินค่าสมัคร ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ทำช้าๆ ให้เกิดชัดเจน พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันเป็นอย่างดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มีรายงานข่าวแจ้งว่า ในพื้นที่ กทม. มีการข่าวจากสำนักงาน กกต.พบความเคลื่อนไหวการจัดตั้งกลุ่ม การรวมกลุ่ม เพื่อฮั้วลงคะแนนเลือก สว. แต่หลักฐานยังไม่ชัดเจนเพียงพอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในกระบวนการเลือกทุกระดับ ทางเจ้าหน้าที่จะมีการจับตาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้สมัครที่ไม่มีคะแนน และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 1-5 ลำดับแรก การตรวจสอบว่ามีการฮั้วจริงหรือไม่ จะต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรมและเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย