ศาล ปค.นัดพิพากษา 24 พ.ค.คดีฟ้อง กกต.ออกระเบียบแนะนำตัวเลือก สว.มิชอบ

ศาล ปค.นัดพิพากษา 24 พ.ค.คดีฟ้อง กกต.ออกระเบียบแนะนำตัวเลือก สว.มิชอบ

ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน 2 คดีฟ้อง กกต.ออกระเบียบแนะนำตัวผู้สมัครเลือก สว.มิชอบ 21 พ.ค.นี้ ก่อนนัดชี้ขาดฟังคำพิพากษาต่อ 24 พ.ค.

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2567 ศาลปกครองกลางแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาล โดยในวันที่ 21 พ.ค. 2567 ศาลปกครองกลางนัดพิจารณาคดีครั้งแรก 2 คดีที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการแนะนำตัวผู้สมัครเลือก สว. ได้แก่

สำนวนแรก คดีหมายเลขดำที่ 753/2567 นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย บรรณาธิการสำนักข่าวประชาไท เป็นผู้ฟ้องคดี มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ถูกฟ้องคดี โดยบรรยายฟ้องว่า ประธาน กกต.ออกระเบียบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ประชาชนขาดส่วนร่วม ไม่สามารถสร้างกระบวนการรับผิดชอบ รวมถึงการไม่ให้เผยแพร่เอกสารแนะนำตัวของผู้สมัคร และกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพของสื่อมวลชน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และประสงค์จะลงสมัครรับเลือก สว.ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

สำนวนสอง คดีหมายเลขดำที่ 771/2567 ระหว่างนายพนัส ทัศนียานนท์ อดีตอัยการ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าที่ผู้สมัคร สว.กับพวกรวม 6 คน มี กกต. กับพวกรวม 2 คน เป็นผู้ถูกฟ้องคดี โดยบรรยายฟ้องว่า กกต.กับพวกรวม 2 คน ออกระเบียบดังกล่าวโดยมีเจตนาไม่สุจริต จงใจไม่ให้ผู้สมัครและประชาชนมีเวลาในการเตรียมตัวสมัครรับเลือกตั้ง ขัดต่อเจตนารมณ์ของการเลือก สว. ทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงข่าวสาร และทำให้การเลือกตั้ง สว.เป็นระบบปิด เอื้อต่อผู้มีอิทธิพล รวมทั้งออกระเบียบในทางจำกัดสิทธิเสรีภาพ ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือก สว.ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

โดยหลังจากไต่สวนแล้วเสร็จ ศาลปกครองกลางได้นัดอ่านคำพิพากษาทั้ง 2 สำนวน ในวันที่ 24 พ.ค. 2567 สำนวนแรกเวลา 13.30 น. และสำนวนสองเวลา 14.00 น. ที่ห้องพิจารณาคดี 14 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.