'ชัยธวัช' เปิดภารกิจใหม่ 'ก้าวไกล' สถาปนาการเมืองปชช. ทลายการเมืองเก่า

'ชัยธวัช' เปิดภารกิจใหม่ 'ก้าวไกล' สถาปนาการเมืองปชช. ทลายการเมืองเก่า

"หัวหน้าพรรคก้าวไกล" ย้ำไม่หวั่นอะไรจะเกิดขึ้น ลั่นภารกิจใหม่ สถาปนาการเมืองของปชช.​ทลายการเมืองแบบชนชั้นนำ ขยี้ ยธ.สองมาตรฐาน ดูสถานสังคมมากกว่าสิทธิพึงมีของคน

ที่ไบเทค บางนา นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวปาฐกถาบนเวทีมหกรรมนโยบายสาธารณะครั้งแรกของพรรคก้าวไกล เรื่อง อนาคตการเมืองไทย ตอนหนึ่งว่า การเมืองไทยกำลังเดินเข้าสู่บทใหม่ ที่สิ่งใหม่เกิด ขณะที่สิ่งเก่ากำลังจะตาย และสังคมไทยในอนาคตเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับดุลยภาพใหม่ หรือฉันทามติใหม่ระหว่างการเมืองชนชั้นนำกับการเมืองของประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ

“การเมืองแบบก้าวไกล ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อตัวเอง แต่พรรคก้าวไกลจะเป็นสะพานเชื่อมแห่งยุคสมัย  เชื่อมสังคมไทยแบบเก่า กับสังคมไทยแบบใหม่ และเชื่อมความฝันความหวังกับความเป็นจริง เป็นภารกิจใหม่ของพรรคในปัจจุบัน โดยพร้อมสถาปนาการเมืองของประชาชนเพื่อประชาชน” นายชัยธวัช กล่าว

\'ชัยธวัช\' เปิดภารกิจใหม่ \'ก้าวไกล\' สถาปนาการเมืองปชช. ทลายการเมืองเก่า

หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรคก้าวไกลไม่ได้ดีพร้อมตั้งแต่แรก แต่พยายามทำงานให้ดี เพื่อเตรียมพร้อมเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดของประชาชนให้ได้ ผลการเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 มีความหมาย ซึ่งตนขอบคุณที่ช่วยสร้างวันประวัติศาสตร์ให้กับการเมืองไทย แม้พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ แต่ชัดเจนคือ เพดานการเมืองแบบเดิมของไทย พังทลายหมดแล้ว การเปลี่ยนแปลงใหญ่ผ่านระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเป็นไปได้ หากร่วมมือร่วมใจ

“ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พรรคก้าวไกลทำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างการปลดปล่อยศักยภาพของสังคม และประชาชน รวมถีงปลดปล่อยการเมืองจากชนชั้นนำ ไปสู่การเมืองแบบประชาชน ก้าวสู่สังคมไทยแบบใหม่ ขอให้ก้าวไกล ก้าวไปด้วยกัน” นายชัยธวัช กล่าว

\'ชัยธวัช\' เปิดภารกิจใหม่ \'ก้าวไกล\' สถาปนาการเมืองปชช. ทลายการเมืองเก่า

นายชัยธวัช กล่าวในช่วงแรกถึงมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมตอนหนึ่งด้วยว่าสิทธิตามกฎหมายของการเมืองแบบชนชั้นนำไม่ใช่สิทธิพึงมีเสมอหน้า แต่คำนึงถึงสถานภาพทางสังคม ดังนั้นผู้ต้องขังที่ป่วย หรือจะได้รับสิทธิส่งตัวไปรักษาที่ไหน อย่างไร ไม่ใช่เรื่องการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือสิทธิตามกฎหมาย แต่คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมในกระบวนการยุติธรรม ว่าเป็นคนระดับใด มีข้อพิพาทกับใคร ซึ่งนิติรรัฐแบบไทย คือ การปกป้องคุ้มครองรัฐ และลำดับชั้นของอภิสิทธิชนไม่ใช่เพื่อคุ้มครองสิทธิร่างกาย ที่เป็นสิทธิของประชาชนพึงมี.