กทม.เตรียมพร้อมเลือก สว.ชุดใหม่ ใช้ รร.เซ็นทารา เป็นสถานที่ลงคะแนน

กทม.เตรียมพร้อมเลือก สว.ชุดใหม่ ใช้ รร.เซ็นทารา เป็นสถานที่ลงคะแนน

กทม.รับลูกเตรียมพร้อมการเลือก สว. หลัง พ.ร.ฎ.มีผลบังคับใช้ จ่อใช้ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา เป็นสถานที่ลงคะแนนระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2567 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานปกครองและทะเบียน ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.ชุดใหม่) โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต และนายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางละไม อัศวเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน คณะผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศพระราชกฤษฎีกาที่ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2567 เป็นวันเลือกระดับอำเภอ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด และวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับประเทศ ซึ่งในส่วนของการเลือกระดับจังหวัด ที่ประชุมได้พิจารณาใช้ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เป็นสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา และได้มีการเผยแพร่ความรู้ ข้อบัญญัติ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ระวางโทษจากการกระทำผิด เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ รูปภาพ และอินโฟกราฟิก จัดทำโดยสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งมอบให้สำนักงานเขตที่จัดการเลือกระดับอำเภอเรียบร้อยแล้ว โดยประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1444 

ในส่วนของการกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยการปฏิบัติงาน แนะนำ อำนวยความสะดวก รายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับการเลือก ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ห้องประชุมสำนักงานปกครองและทะเบียน ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร เป็นศูนย์ประสานงานและการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02 224 2940 ส่วนศูนย์ประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร