'ชัยธวัช' ยันฝ่ายค้านสัญจรเรื่องปกติ ทำตามหน้าที่ ปัดล่วงเกินฝ่ายบริหาร

'ชัยธวัช' ยันฝ่ายค้านสัญจรเรื่องปกติ ทำตามหน้าที่ ปัดล่วงเกินฝ่ายบริหาร

'ชัยธวัช' ยัน 'ฝ่ายค้านสัญจร' เป็นเรื่องปกติ ทำตามหน้าที่ ปัดล่วงเกิน 'ฝ่ายบริหาร' เผยชาวเชียงใหม่ตอบรับเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2567 ที่โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงภาพรวมการจัดกิจกรรม "ฝ่ายค้านสัญจร" ครั้งแรกว่า วันนี้ภาพรวมถือว่าดี เพราะมีภาคประชาชน ประชาสังคม หน่วยงานวิจัย รวมถึงข้าราชการที่อยู่ใน จ.เชียงใหม่ มาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายชัยธวัช กล่าวว่า ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน จะทำให้เราได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน้างานในพื้นที่ ว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหา PM2.5 เมื่อรัฐบาลกลางออกมาตรการมาแล้ว ในภาคปฏิบัติมีปัญหาข้อติดขัดอะไรอีกหรือไม่ ที่ฝ่ายค้านสามารถติดตาม และผลักดันให้ดีขึ้นกว่านี้

ส่วนเกรงว่าจะมีการตั้งคำถามหรือไม่ว่า ไม่ใช่รัฐบาลแต่มาจัดกิจกรรมเช่นนี้ นายชัยธวัช กล่าวว่า การที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน เปิดเวทีพูดคุยกับประชาชน ไม่ว่าจะมานำเสนอความคิดเห็นจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเอง มาเล่าให้ฟังว่ากำลังทำอะไรอยู่ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีข้อเสนอแนะอยากให้ฝ่ายค้านไปติดตาม ผลักดันกับฝ่ายบริหารเป็นเรื่องปกติ ที่ทำกันมาทุกยุคทุกสมัย เป็นเรื่องที่ทำตามหน้าที่เลย ไม่ได้เป็นเรื่องของการทำหน้าที่แทนฝ่ายบริหารแต่อย่างใด

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์