เลขา กกต.แจ้ง ผอ.กกต. 77 จว.เตรียมพร้อมเลือก สว.ใหม่ ชุดเดิมหมดวาระ 11 พ.ค.นี้

เลขา กกต.แจ้ง ผอ.กกต. 77 จว.เตรียมพร้อมเลือก สว.ใหม่ ชุดเดิมหมดวาระ 11 พ.ค.นี้

เลขา กกต.ไลน์แจ้ง ผอ.กกต. 77 จังหวัด เตรียมรับเลือกตั้ง สว.ชุดใหม่ ชงช่วยอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามล่วงหน้า ก่อนยื่นใบสมัคร หลัง สว.ชุมเดิมเตรียมครบวาระ 11 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2567 มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ส่งข้อความแจ้งถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กกต.จว.) ระบุว่า มีแนวคิดและวิธีที่จะรับมือผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่อาจมีจำนวนมาก เพื่ออธิบายเรื่องราวหรือผลกระทบที่อาจจะตามมาจากการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม โดยจะเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะสมัคร สว. โดยให้มีการตรวจสอบเบื้องต้น/ปรึกษาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาล่วงหน้า นับแต่วันนี้เป็นต้นไปเลย เพื่ออำนวยความสะดวก ประเมินจำนวนผู้สนใจ ทราบความเคลื่อนไหวของผู้ประสงค์จะลงสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา และบริหารสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันประกาศผล โดยให้ไปยื่นเอกสาร หรือขอคำปรึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกจังหวัด 77 แห่ง

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.อาจจะออกแบบตรวจเบื้องต้น 2 แบบ แบบแรกเป็นแบบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือไม่ (อาจเป็นแบบใบติ๊ก) พร้อมโทษของผู้สมัครและผู้รับรอง แบบที่ 2 เป็นแบบกลุ่มสาขาอาชีพที่จะลงสมัคร ด้วยการเตรียมการลักษณะนี้น่าจะทำให้เห็นหน้างานพอสังเขป และสามารถบริหารสถานการณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อถึงวันจริง จนถึงวันประกาศผล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดปัจจุบันนั้นจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 11 พ.ค. 2567 และจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี สว. ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน โดย สว.ชุดใหม่ จำนวน 200 คน จะเป็น สว.ตามบทบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 และจะไม่มีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด