‘นิด้าโพล’ เผย คนไม่เห็นด้วย ‘พักโทษ’ ชี้ ‘ทักษิณ’ บทบาทเพิ่ม พท.ความนิยมลด

‘นิด้าโพล’ เผย คนไม่เห็นด้วย ‘พักโทษ’ ชี้ ‘ทักษิณ’ บทบาทเพิ่ม พท.ความนิยมลด

”นิด้าโพล“ เผย ปชช. ส่วนใหญ่ 40% ไม่เห็นด้วย “ราชทัณฑ์” ลดโทษ-พักโทษ หลังศาลพิพากษา คนเห็นด้วยมาก 19.16% ชี้ ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการ เกินครึ่งเชื่อ ”ทักษิณ“ มีบทบาทให้คำปรึกษา พท. ด้านกลุ่มตัวอย่าง 26.72% มอง ความนิยม พท.จะลด มีแค่ 9.54% มองเพิ่มขึ้น

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อำนาจราชทัณฑ์กับการเมืองหลังพักโทษ” จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อ

อำนาจของกรมราชทัณฑ์ในการพิจารณาลดโทษ หรือพักโทษให้กับนักโทษหลังจากศาลมีคำพิพากษา พบว่า

 • ร้อยละ 40.00 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 19.47 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 19.16 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 18.01 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 3.36 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

การพิจารณาลดโทษ หรือพักโทษของกรมราชทัณฑ์ ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการ พบว่า

 • ร้อยละ 41.69 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 24.58 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 24.27 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 8.70 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

สถานการณ์ทางการเมืองหลังนายทักษิณ ชินวัตร ได้รับการพักโทษ พบว่า

 • ร้อยละ 50.38 ระบุว่า นายทักษิณ จะมีบทบาทในการให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 28.93 ระบุว่า การชุมนุมต่อต้านนายทักษิณ จะไม่สามารถจุดติดเป็นการชุมนุมใหญ่ 

 • ร้อยละ 26.72 ระบุว่า คะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยจะลดลงจากบทบาทที่มากขึ้นของนายทักษิณ 

 • ร้อยละ 21.68 ระบุว่า การชุมนุมต่อต้านนายทักษิณ จะสามารถจุดติดเป็นการชุมนุมใหญ่ 

 • ร้อยละ 19.69 ระบุว่า การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจะเข้มข้นขึ้น 

 • ร้อยละ 19.24 ระบุว่า เร็วๆ นี้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี 

 • ร้อยละ 17.63 ระบุว่า นายทักษิณ จะไม่ยุ่งกับการเมืองอีกแล้ว 

 • ร้อยละ 17.02 ระบุว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ 

 • ร้อยละ 14.43 ระบุว่า ประเทศไทยจะดูเหมือนมี นายกรัฐมนตรี สองคน 

 • ร้อยละ 12.21 ระบุว่า ศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองยังคงอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล 

 • ร้อยละ 11.15 ระบุว่า ศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองจะย้ายไปอยู่ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า 

 • ร้อยละ 11.07 ระบุว่า จะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี จากนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นน.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

 • ร้อยละ 9.54 ระบุว่า คะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยจะสูงขึ้นจากบทบาทที่มากขึ้นของนายทักษิณ 

 • ร้อยละ 6.11 ระบุว่า พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจะเป็นมิตรกันมากขึ้น 

 • ร้อยละ 10.00 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

‘นิด้าโพล’ เผย คนไม่เห็นด้วย ‘พักโทษ’ ชี้ ‘ทักษิณ’ บทบาทเพิ่ม พท.ความนิยมลด