'ปานปรีย์' เยือนโรงงานเบนซ์ ในเยอรมนี พร้อมผลักดันการลงทุนในไทย รวมถึง EV

'ปานปรีย์' เยือนโรงงานเบนซ์ ในเยอรมนี พร้อมผลักดันการลงทุนในไทย รวมถึง EV

ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมชมโรงงานเมอร์เซเดส-เบนซ์ ฐานการผลิตหลักของรถยนต์รุ่น C-Class รถยนต์ชนิดปลั๊กอินไฮบริดและอีวี พร้อมย้ำผลักดันลงทุนเบนซ์ในไทย

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2567 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมชมโรงงานเมอร์เซเดส-เบนซ์ ณ นครเบรเมิน ซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักของรถยนต์รุ่น C-Class ของโลก เป็นแหล่งผลิตรถยนต์ชนิดปลั๊กอินไฮบริดและอีวี ตั้งแต่ปี 2562

ปานปรีย์ พหิทธานุกร เยี่ยมชมโรงงานเมอร์เซเดส-เบนซ์ ณ นครเบรเมิน เยอรมนี

รองนายกรัฐมนตรีฯ เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ (assembling shop) เรียนรู้ขั้นตอนการประกอบรถยนต์ การตรวจสอบคุณภาพ และระบบการทำงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ก่อนรับฟังการบรรยายจากนาย Michael Frieß, Head of the Production and Location Representative of Mercedes-Benz Bremen เกี่ยวกับภาพรวมและยุทธศาสตร์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยเฉพาะมุมมองต่อประเด็นอีวี และความยั่งยืน ย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะผลักดันการใช้รถยนต์อีวี และพร้อมผลักดันการลงทุนของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในไทย

\'ปานปรีย์\' เยือนโรงงานเบนซ์ ในเยอรมนี พร้อมผลักดันการลงทุนในไทย รวมถึง EV

รมว.ปานปรีย์ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับนาย Michael Frieß แสดงความเห็นพ้องต่อความสำคัญในการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงชื่นชมการทำงานและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ในโอกาสนี้ รมว.กต. ยังได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และพร้อมผลักดันการลงทุนของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในไทย ทั้งในการผลิตและรีไซเคิล แบตเตอรี่รถยนต์ รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่อย่างการขับขี่อัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ต่อไป