อธิบดีอุทยานฯ สั่งสำรวจแนวเขต ส.ป.ก.ทับซ้อนป่าอนุรักษ์โดยมิชอบทั่วประเทศ

อธิบดีอุทยานฯ สั่งสำรวจแนวเขต ส.ป.ก.ทับซ้อนป่าอนุรักษ์โดยมิชอบทั่วประเทศ

อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งสำรวจแนวเขต "ส.ป.ก." ทับซ้อนป่าอนุรักษ์โดยมิชอบ ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบ และสร้างความเสียหายต่อสภาพพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกประเภท

21 ก.พ. 2567 นายอรรถพล เจริญชันษา  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  

หนังสือดังกล่าว มีเนื้อหาว่า ด้วยปรากฎว่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายพื้นที่ มีแนวเขตในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทับซ้อนกับแนวเขตป่าอนุรักษ์  ส่งผลให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ให้แก่ประชาชน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ในการกำหนดพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์ การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ อันเป็นสมบัติของแผ่นดิน ซี่งสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนส่วนรวม 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อสภาพพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกประเภท จึงให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16  และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา สั่งการให้หน่วยงานป่าอนุรักษ์ดำเนินการการตรวจสอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกประเภทในสังกัด  ว่ามีการดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ) ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกประเภทหรือไม่ อย่างไร เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 

ผลเป็นประการใด รายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ทราบโดยด่วนเป็นระยะ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยให้ผู้มีอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  ทำหนังสือถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประสานความร่วมมือในการร่วมตรวจสอบและขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบ 

อธิบดีอุทยานฯ สั่งสำรวจแนวเขต ส.ป.ก.ทับซ้อนป่าอนุรักษ์โดยมิชอบทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เกิดกรณีพิพาท การปักหมุเดเขต ส.ป.ก.ในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำให้ นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติ ได้ออกมาเรียกร้องให้ถอนหมุดนิรนามเหล่านั้นออกจากพื้นที่ป่าเขาใหญ่  

โดยนายชัยวัฒน์ ยังได้ให้สัมภาษณ์เนชั่นทีวีว่า กรณีพิพาทพื้นที่เขาใหญ่ ไม่ใช่กรณีแรก โดยปัจจุบันได้รับรายงานว่าในเขตพื้นที่ป่าอุทยาน 43 แห่ง ได้มีการปักหมุดออกแนวเขต ส.ป.ก กินพื้นที่ป่าไปแล้ว 1.5 แสนไร่

อธิบดีอุทยานฯ สั่งสำรวจแนวเขต ส.ป.ก.ทับซ้อนป่าอนุรักษ์โดยมิชอบทั่วประเทศ