'เศรษฐา'แจงสภาหย่าศึก 'อุเทนถวาย-ช่างกลปทุมวัน' สั่งอว.ทำแผน เคาะ10ก.พ.

'เศรษฐา'แจงสภาหย่าศึก 'อุเทนถวาย-ช่างกลปทุมวัน' สั่งอว.ทำแผน เคาะ10ก.พ.

"เศรษฐา" แจงกระทู้"ชวน" สางปมขัดแย้ง'อุเทนถวาย-ช่างกลปทุมวัน' สั่งอว.จัดทำแผนกระจายวิทยาเขต ย้ำให้ความสำคัญผลิตบุคลากรตลาดแรงงาน ด้าน "ศุภมาส" เผยเคาะแผน10ก.พ. ยืนยัน ยังรับนักศึกษาปี 1 เหมือนเดิม แต่ให้เปิดรับในวิทยาเขตอื่นแทน

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ในช่วงการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ถาม น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแก้แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าในฐานะอดีตรมว.ศึกษาธิการ สถาบันทั้งสองเป็นสถาบันหลักที่สร้างบุคลากรในสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นวิศวะกร สถาปนิก รับใช้บ้านเมืองจำนวนมาก เราต้องไม่ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นของคนเพียงไม่กี่คนกระทบต่อชื่อเสียงของสถาบัน

ทั้งนี้คำถามที่เกิดขึ้นจากคำให้สัมภาษณ์ของรมว.การอุดมฯ ที่ระบุมีคำสั่งงดรับนักศึกษาปี1 ในปี2567 เพื่อลดจำนวนนักศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันให้ลดลง  และต้องทำให้เสร็จภายในรัฐบาลนี้ พร้อมระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน  

ขณะเดียวกันยังมีเรื่องของการคืนที่ดินให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตนเห็นด้วยที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล ซึ่งตนก็ได้ให้กำลังใจให้ทำให้สำเร็จในรัฐบาลนี้

\'เศรษฐา\'แจงสภาหย่าศึก \'อุเทนถวาย-ช่างกลปทุมวัน\' สั่งอว.ทำแผน เคาะ10ก.พ.

นายชวน ยังกล่าวว่า การงดรับศึกษาดังกล่าวจะส่งผลให้นักศึกษากว่า600คนไม่ได้เข้าศึกษา ในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีการดำเนินการลักษณะดังกล่าว อย่างมากที่สุดคือส่งไปเรียนในที่ที่ไม่มีปัญหา

ดังนั้นประเด็นที่รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์จึงทำให้เกิดความสับสน หลังจากที่ตนได้หารือกับอธิการบดีอุเทนถวาย สมาคมนักศึกษาได้มีข้อเรียกร้อง6ข้อหนึ่งในจำนวนนี้คือต้องรับนักศึกษา

จนกระทั่งรมว.การอุดมฯมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้รับนักศึกษาได้แต่ให้ส่งไปเรียนที่ศูนย์จันทบุรี ซึ่งมีคำถามตามมาว่านักศึกษาปี2ต้องย้ายตามด้วยหรือไม่ วันนี้ยังเกิดความสับสนว่าที่สุดแล้วสถาบันยังคงรับนักศึกษาหรือไม่ จึงขอถามนายกรัฐมนตรี และรมว.การอุดมฯว่า จากคำสั่งดังกล่าวนักศึกษาปี2-5 จะต้องเรียนที่ไหน ประเด็นที่2 ถามนายกรัฐมนตรีการย้ายสถาบันอุเทนถวาย ตามคำพิพากษาศาลปกครอง ได้เตรียมสถานที่ไว้แล้วหรือไม่ 

จากนั้นนายเศรษฐาได้ลุกขึ้นชี้แจงว่า ยืนยันว่าในฐานะที่เป็นพ่อของคนไม่ได้ให้ความสำคัญน้อยและได้เห็นปัญหา ความรู้สึกของบิดามารดา ญาติพี่น้องของเหยื่อที่ประสบเหตุ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา  เพราะตระหนักดีว่าเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรที่ตรงกับสายงาน

ทั้งนี้จากที่ตนได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อหารือกับนักลงทุนพบว่า เรื่องของการผลิต ช่าง หรือวิศวะกรเป็นเรื่องที่เรามีความต้องการอย่างมากโดยเฉพาะการลงทุนข้ามชาติ ตามที่ได้ไปเชิญชวนนักลงทุนซึ่งถือเป็นนโยบาบหลักของรัฐบาลในการดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน2สถาบันถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

รัฐบาลยืนยันที่จะให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่เรื้อรังมานาน ส่วนหนึ่งมาจากระยะทางที่ใกล้กันของ2สถาบัน เราจึงพยายามขยายวิทยาเขต ซึ่งทางอว.ได้มีการพูดคุยกับกรมธนารักษ์เพื่อจัดหาพื้นที่รองรับ

ประเด็นนักศึกษาตีกันทางอว.ได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหากเกิดการทะเลาะวิวาทในอนาคต นอกจากนี้มีการตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและฝ้าระวังระงับเหตุร้ายซึ่งตนได้กำชับฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เพิ่มกำลังดูแลเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือหรือป้องกันเท่านั้นแต่ไม่ได้แก้ที่วัฒนธรรม เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเราจึงจ้องตัดปัญหาด้วยการลดการกระทบกระทั่ง โดยย้ายไปเรียนที่อื่น รวมทั้งตัดวงจรค่านิยมที่ไม่ถูกต้องและจะกำชับรมว.อว.มีการติดตามผลเป็นระยะ

 ส่วนประเด็นเรื่องการหยุดรับศึกษาปี1คงเป็นความสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเพราะจากการสอบถามรมว.อว.ระบุว่าเป็นเพียงการย้ายไปเรียนที่อื่น ส่วนคำถามที่ว่าแล้วนักศึกษาปี2-5จะเป็นอย่างไรต่อไปขอให้รมว.อว.ชี้แจง

\'เศรษฐา\'แจงสภาหย่าศึก \'อุเทนถวาย-ช่างกลปทุมวัน\' สั่งอว.ทำแผน เคาะ10ก.พ.

ด้านน.ส.ศุภมาส ชี้แจงว่า ประเด็นการรับนักศึกษาทางอุเทนถวายยังคงรับนักศึกษาเหมือนเดิมเพียงแต่ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับแผนการย้ายซึ่งสถาบันได้มีการรายงานเข้าที่ประชุมแล้ว สำหรับการจัดหาสถานที่เรียนให้นักศึกษาที่ต้องย้ายนั้น ในเบื้องต้นได้กำหนดไว้ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พื้นที่บริจาคที่มีนบุรี กรุงเทพฯ และพื้นที่ที่ราชพัสดุใน จ.สมุทรปราการ ซึ่งทั้ง 4 สถานที่สามารถเดินทางได้สะดวก โดยกระทรวง อว.

โดยกรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยต้องเสนอให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในวันที่10ก.พ.นี้พร้อมกับได้เสนอของบประมาณในปี 2568 จำนวนประมาณ 400 ล้านบาทต่อสำนักงบประมาณแล้ว

อย่างไรก็ตามอว.มีความห่วงใยและให้มีการติดตามกำชับให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามแผนที่เคร่งครัดต่อไป