ป.ป.ช.จ่อเปิดเซฟ 'ครม.เศรษฐา -ครม.ประยุทธ์' เพิ่มหลายราย 4 ธ.ค.นี้

ป.ป.ช.จ่อเปิดเซฟ 'ครม.เศรษฐา -ครม.ประยุทธ์' เพิ่มหลายราย 4 ธ.ค.นี้

ป.ป.ช.จ่อเปิดเซฟนักการเมืองเพิ่มจันทร์นี้ 4 ธ.ค. ครม.ใหม่ “ภูมิธรรม-จักพงษ์-พวงเพ็ชร”  ขณะที่ ครม.ประยุทธ์มีชื่อ “บิ๊กป็อก-สุชาติ-เฉลิมชัย” 

2 ธ.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งกำหนดเปิดเผย บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ จำนวน 12 ราย เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ
โดยจะเปิดเผยวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 

สำหรับรัฐมนตรีใหม่ใน ครม.เศรษฐา ทวีสิน ที่เข้ารับตำแหน่งวันที่ 5 กันยายน 2566 ประกอบไปด้วย

 • นายภูมิธรรม  เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี  
 • นายจักรพงษ์  แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
 • นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี    
   

 ส่วนกรณีพ้นจกตำแหน่งทางการเมือง ตำแหน่งรัฐมนตรี ครม.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 คือ

 • นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 • นายสุนทร  ปานแสงทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • นายสินิตย์  เลิศไกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายสุชาติ ชมกลิ่น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 
นอกจากนี้ยังมีกรณี นายชาย  นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง กรณีเข้ารับตำแหน่ง 2 ต.ค. 66