'พริษฐ์' แจงหลัง 'สว.สมชาย' จ่อคว่ำร่างนิรโทษกรรม ยันพร้อมคุย ฟังคนเห็นต่าง

'พริษฐ์' แจงหลัง 'สว.สมชาย' จ่อคว่ำร่างนิรโทษกรรม ยันพร้อมคุย ฟังคนเห็นต่าง

'พริษฐ์' แจงด่วน! หลัง 'สว.สมชาย' จ่อคว่ำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับ 'ก้าวไกล' เหตุอาจช่วยพวกโดน ม.112 ด้วย ชี้การระบุฐานความผิดทำได้ยาก ในเชิงหลักการต้องเกี่ยวข้องกับการเมือง ยันพร้อมเดินสายพูดคุย รับฟังคนเห็นต่าง

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณี นายสมชาย แสวงการ สว. แสดงจุดยืนไม่เห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับที่พรรคก้าวไกลเสนอ เนื่องจากมีเนื้อหานิรโทษกรรมให้คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่า เราก็ยินดีพูดคุยกับทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และรับฟังความเห็นของนายสมชาย แต่ขอชี้แจงว่า พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ไม่ได้ระบุฐานความผิดอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับคดีที่เข้าข่ายได้รับการนิรโทษกรรม เพียงกำหนดไว้ในเชิงหลักการว่าเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจมาจากความขัดแย้งทางการเมือง เพราะการระบุฐานความผิดอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในเชิงปฏิบัติ

"ยกตัวอย่าง การฝ่าฝืนพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉิน อาจมีบางกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง หรือความขัดแย้งทางการเมือง แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง การจะระบุฐานความผิดที่เฉพาะเจาะจงคงเป็นเรื่องที่ยาก จึงใช้กลไกในการตั้งคณะกรรมการที่มีหลายภาคส่วนขึ้นมาพิจารณาเป็นรายกรณีไป ว่ากรณีใดที่เข้าข่ายมีมูลเหตุจูงใจจากความขัดแย้งทางการเมือง" นายพริษฐ์ กล่าว

นายพริษฐ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวก็ได้ระบุ 3 ข้อยกเว้นที่ไม่เข้าข่ายการได้รับนิรโทษกรรม ตามข้อเสนอของพรรคก้าวไกล ประกอบด้วย คดีที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมอย่างเกินขอบเขตโดยเจ้าหน้าที่รัฐ คดีที่สร้างความอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย และคดีที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113

ในแง่เสียงโหวตในรัฐสภานั้น นายพริษฐ์ กล่าวว่า กรณีนี้จะต่างจากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องใช้เสียงโหวตจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา แต่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จะเป็นการพิจารณาทีละสภา หากสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบทั้ง 3 วาระ ก็จะเป็นขั้นตอนของวุฒิสภาที่จะให้ความเห็นชอบหรือยับยั้งร่างกฎหมาย ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็มีสิทธิ์ยืนยันความเห็นได้ และอาจมีการพูดคุยกัน

"หวังว่าเราจะได้ใช้กลไกรัฐสภาในการหาข้อสรุป อันเป็นที่ยอมรับของทุกๆ ฝ่าย ... ทั้งฝ่ายที่ปัจจุบันเห็นด้วย และฝ่ายที่อาจจะยังขัดข้อง เราพร้อมมากในการเดินสายพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อรับฟังความเห็นต่าง" นายพริษฐ์ กล่าว