"ไทยสร้างไทย" แนะนายกฯ เอานโยบายแก้หนี้นอกระบบ ไปใช้หลังแถลงไม่มีอะไรใหม่

"ไทยสร้างไทย" แนะนายกฯ เอานโยบายแก้หนี้นอกระบบ ไปใช้หลังแถลงไม่มีอะไรใหม่

"สุดารัตน์" ชี้ "เศรษฐา" แถลง "แก้หนี้นอกระบบ" ไม่มีอะไรใหม่พอให้ประชาชน พึ่งพาได้ ทำที่ปลายเหตุ แผนปฏิบัติเดิมๆ แนะตั้ง KPI เจ้าหน้าที่รัฐ บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด จัดการคนมีสี เผย รัฐบาล ไม่ได้ให้ความชัดเจนต่อสังคม แก้อย่างไรให้ยั่งยืน เหมือนนโยบาย ไทยสร้างไทย กองทุนเครดิตประชาชน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) กล่าวถึงมาตรการแก้หนี้นอกระบบที่นายกรัฐมนตรีแถลง ไม่มีอะไรใหม่พอที่ประชาชนจะพึ่งพาได้ ส่วนตัวก็ดีใจที่รัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินถือเป็นสิ่งดี แต่มาตรการที่แถลงยังเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการที่นำมาใช้ยังเป็นรูปแบบเดิมๆ ซึ่งมีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้ว ทั้งการทวงหนี้โหด และการปล่อยกู้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงขอฝากนายกรัฐมนตรี ว่าต้องตั้ง KPI เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานราชการ เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเข้มงวด และจัดการกับคนมีสี เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้อย่างเด็ดขาด

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ส่วนมาตรการในการแก้ไขปัญหา"หนี้นอกระบบ"อย่างยั่งยืน และเห็นผล นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ให้ความชัดเจนต่อสังคม ว่าจะแก้ไขอย่างไร แต่พรรคไทยสร้างไทย ได้เสนอแนวคิดไปหลายครั้งว่า ต้นตอของปัญหาหนี้นอกระบบคือ ประชาชนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงแหล่งทุน เช่น เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้าหาบเร่แผงลอย กระทั่งนักศึกษาจบใหม่ จึงต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแสนโหด สูงถึงร้อยละ 20 ต่อเดือนหรือเท่ากับ 240% ต่อปี ขณะที่คนรวย สามารถกู้เงินในระบบผ่านธนาคารได้ดอกเบี้ยเพียง 3 ถึง 6% ต่อปี แล้วเราจะแก้จนได้อย่างไร หนี้นอกระบบจึงเป็นเพียงแหล่งทุนเดียวของคนตัวเล็ก 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ดังนั้น รัฐบาลจึงควรที่จะแจกเครดิตให้กับประชาชน ไม่ใช่มุ่งเพียงการแจกเงินเท่านั้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อนำเงินไป ประกอบอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างงาน สร้างรายได้ โดยพรรคไทยสร้างไทยได้เสนอกองทุนเครดิตประชาชนหรือกองทุนคนตัวเล็กเพื่อให้เครดิตกับประชาชน ได้มีทุนตั้งตัว ในอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยประชาชนสามารถกู้ได้ตั้งแต่ 10,000 บาท หากรักษาเครดิตได้ดี ภายในระยะเวลา 6 เดือนสามารถกู้เพิ่มเติมได้ เป็น 50,000 บาท จนถึง 1 แสนบาท ซึ่งจะเป็นการให้โอกาส คนตัวเล็ก ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขผ่อนปรนเพื่อนำเงินไปลงทุน ในการสร้างเนื้อสร้างตัว สามารถทำมาหากินได้ สร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน รัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณ โดยแบ่งจากเงินกู้ 6 แสนล้านบาท มาใช้ใน กองทุนดังกล่าวประมาณ 2แสนล้านบาท ซึ่งไม่ใช่เป็นการแจกเงินแต่เป็นการให้ประชาชนยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

 

 

จึงขอให้นายกฯ ได้เปิดใจพิจารณานโยบายที่เป็นประโยชน์ เพื่อการแก้หนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนของพรรคไทยสร้างไทยไปใช้ ซึ่งตนมั่นใจว่า กองทุนเครดิตประชาชน ซึ่งจะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างเป็นรูปธรรม พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง โดยที่รัฐบาล ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สิน หรือเสี่ยงเดินหน้าทำนโยบายที่อาจขัดต่อกฎหมายวินัยการเงินการคลัง และรัฐธรรมนูญ 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์