ผู้ถือหุ้นกู้ เสียหาย JKN เบี้ยวหนี้ จ่อยื่นหนังสือ นายกฯ-ปลัดคลัง พรุ่งนี้

ผู้ถือหุ้นกู้ เสียหาย JKN เบี้ยวหนี้  จ่อยื่นหนังสือ นายกฯ-ปลัดคลัง พรุ่งนี้

ผู้เสียหาย หุ้นกู้JKN รวมตัว ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายกฯ พรุ่งนี้ หลังส่งหนังสือไปยัง ก.ล.ต. และDSI ตรวจสอบความผิดปรกติและความ โปร่งใส่ทางบัญชี แล้วยังไม่คืบ

ผู้ถือหุ้นกู้ ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งว่า เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นกู้ JKN ทั้งรุ่นมูลค่ารวม 3,212.15 ล้านบาท ได้รับความเสียหายจากการที่ JKN ได้ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ 

ทางผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งจดหมายเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อตรวจสอบความผิดปรกติและความโปร่งใส่ทางบัญชี ถึง ก.ล.ต. และ DSI ก่อนหน้านี้แล้วนั้น

 

 

จากเวลาที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้า ผู้เสียหาย JKN จึงไคร่ขอความอนุเคราะห์ จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานและเร่งรัดการดำเนินคดี

โดยผู้ถือหุ้นกู้ได้รวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ณ ประตู 4 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.