เช็คทรัพย์สิน 11.8 ล้าน ‘หมออ๋อง’ ก่อน ‘ก้าวไกล’ กระชับอำนาจฝ่ายค้าน-สภา

เช็คทรัพย์สิน 11.8 ล้าน ‘หมออ๋อง’ ก่อน ‘ก้าวไกล’ กระชับอำนาจฝ่ายค้าน-สภา

เช็คทรัพย์สิน 11.8 ล้าน ‘หมออ๋อง ปดิพัทธ์ สันติภาดา’ ก่อนโดนขับพ้นพรรค วิจารณ์แซ่ด ‘ก้าวไกล’ เล่นเกม 2 หน้า นั่งผู้นำฝ่ายค้าน แต่มีอดีตคนใกล้ชิดเป็นรองประธานสภาฯ

ก้าวไกล’ เดินเกมกระชับอำนาจทันควัน พลันที่ ‘ขงเบ้งสีส้ม’ ชัยธวัช ตุลาธน นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค

กรุยทางนั่งเก้าอี้ ‘ผู้นำฝ่ายค้าน’ เต็มตัว จึงมีมติขับ ‘หมออ๋องปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก เขต 1 พ้นจากสมาชิกพรรค เนื่องจากเจ้าตัวต้องการนั่งเก้าอี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนงาน ‘สภาโปร่งใส’ ต่อ 

ดังนั้นการขับ ‘หมออ๋อง’ ดังกล่าว เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 ที่บัญญัติว่า ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ จะต้องไม่มีสมาชิกพรรคที่เป็น สส.ดำรงตำแหน่งในรัฐบาล ประธานสภาฯ หรือรองประธานสภาฯ

ล่าสุด ปดิพัทธ์ ให้สัมภาษณ์ที่สภาฯ ปฏิเสธว่า ไม่ใช่นอมินีของพรรคใด และแบบนี้จะไม่เป็นธรรมกับพรรคอื่นที่มีผู้นำ มีศักดิ์ศรีได้ นอกจากนี้ไม่ใช่สมคบคิดเพื่อประโยชน์ใคร แต่เป็นทางออกคือทางที่ดี ซึ่งการพูดคุยกับพรรคก้าวไกล ยืนยันไม่มีเงื่อนงำใดๆ พูดกันแบบตรงไปตรงมาด้วยเหตุผลการทำงาน  และหลังจากนี้ขอให้อนาคตเป็นบทพิสูจน์

ส่วนการย้ายไปพรรคใดนั้น เบื้องต้นได้หารือกับพรรคเป็นธรรม และพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) อย่างไม่เป็นทางการ แต่ยังไม่มีข้อสรุป

ตามกรอบเวลากฎหมายยังเหลืออีก 30 วันให้ ‘ปดิพัทธ์’ เลือกเส้นทาง

ประวัติ ปดิพัทธ์ สันติภาดา ชื่อเล่น อ๋อง เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2524 ปัจจุบันอายุ 41 ปี ประวัติ การศึกษา สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จบปริญญาตรีจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยศาสนศาสตร์ทรีนีตี้ ประเทศสิงคโปร์ หลังจากนั้นทำงานเป็นนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปีและทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนและแก้ไขปัญหาสังคมกับสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2561

ต่อมาเขาคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เมื่อปลายปี 2561 ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกปี 2562 และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.พิษณุโลก หลังจากนี้มีบทบาทในการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ในสภาฯ จนได้รับความไว้วางใจ ต่อมาเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ได้ย้ายมาร่วมพรรคก้าวไกล และถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรค สัดส่วนภาคเหนือ ก่อนถูกผลักดันเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 หลังการเลือกตั้ง 2566 

ต่อมาเมื่อมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ภายหลัง ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ในยุคผลัดใบที่ ‘ชัยธวัช’ ก้าวมาเป็นหัวหน้าพรรคแทน ‘หมออ๋อง’ หลุดโผมิได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้ว ท่ามกลางกระแสข่าวว่า ‘ก้าวไกล’ เตรียมเดิน 2 ขา ขาแรกเป็น ‘ผู้นำฝ่ายค้าน’ ขาสองขับ ‘หมออ๋อง’ ไปเป็นสมาชิกพรรคอื่น เพื่อรักษาเก้าอี้รองประธานสภาฯไว้

ในมุม ทรัพย์สิน ปดิพัทธ์ แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. กรณีพ้นจากตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 17 มี.ค. และ 20 มี.ค. 2566 แจ้งมีทรัพย์สิน 9,449,386 บาท ได้แก่ เงินสด 1 แสนบาท เงินฝาก 34,142 บาท เงินลงทุน 169,085 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 แห่ง 8,690,000 บาท (ห้องชุด จ.นนทบุรี 1.69 ล้านบาท, ตึกแถว 3 ชั้นครึ่ง จ.พิษณุโลก 7 ล้านบาท) ยานพาหนะ เป็นรถยนต์ 1 คัน 2.5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 206,158 บาท มีหนี้สิน 1,672,462 บาท

รายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,434,720 บาท เป็นเงินเดือน 1,362,720 บาท เบี้ยประชุม กมธ.,อนุ กมธ. 72,000 บาท
    
ส่วนปิยนุช สันติภาดา คู่สมรส แจ้งเป็นเจ้าของกิจการ ‘อายตานิค สาขาพิษณุโลก’ มีทรัพย์สิน 2,350,006 บาท ได้แก่ เงินสด 2 หมื่นบาท เงินฝาก 153,328 บาท เงินลงทุน 866,010 บาท (ถือหุ้นร้านค้าอายตานิค พิษณุโลก 1 แสนบาท ร้านเทียนเทียนสุกี้โบราณ 5 แสนบาท) ยานพาหนะ 3 คัน เป็นรถยนต์ 2 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน 863,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 180,667 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 267,000 บาท เป็นทองรูปพรรณ ได้มาปี 2554 มีหนี้สิน 824,446 บาท

ายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 401,064 บาท เป็นเงินเดือน 75,000 บาท เงินปันผล 8,764 บาท รายได้ขายสินค้า 317,300 บาท

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 34,535 บาท เป็นเงินสด 22,000 บาท เงินฝาก 205 บาท สิทธิและสัมปทาน 14,330 บาท

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 11,833,928 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,496,908 บาท

มุมธุรกิจ ไม่พบว่า ‘หมออ๋อง’ เป็นกรรมการบริษัทใด แต่ ปิยนุช สันติภาดา คู่สมรส ปรากฏชื่อเป็นหุ้นส่วนใน หจก.หวานสุภาพ จดทะเบียนเมื่อ 3 ก.ค. 2566 ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ โดยเป็นหุ้นส่วนร่วมกับ กนกพร รังทอง และเดชชาติ เงินจันทร์ ยังไม่มีข้อมูลงบการเงิน