'วันนอร์' บอก 'ปดิพัทธ์' ทำหน้าที่รองปธ.สภาฯ ได้ต่อ ระหว่างรอสังกัดพรรคใหม่

'วันนอร์' บอก 'ปดิพัทธ์' ทำหน้าที่รองปธ.สภาฯ ได้ต่อ ระหว่างรอสังกัดพรรคใหม่

"ประธานสภาฯ" บอก "ปดิพัทธ์" ทำหน้าที่รองประธานสภาฯคนที่หนึ่ง ได้ต่อ แม้อยู่ระหว่างหาสังกัดพรรคใหม่ ระบุตั้งผู้นำฝ่ายค้าน รอพรรคก้าวไกลประสาน

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฏร  ให้สัมภาษณ์ ต่อกรณีที่พรรคก้าวไกลมีมติขับนายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ออกจากสมาชิกพรรค ว่า ตนไม่สามารถวิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวได้ เพราะเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลที่จะดำเนินการได้ อย่างไรก็ดีเมื่อมติพรรคก้าวไกลขับนายปดิพัทธ์ออกจากพรรคแล้ว ต้องหาสังกัดพรรคใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด ภายใน 30 วัน อย่างไรก็ดีระหว่างที่นายปดิพัทธ์ หาสังกัดพรรคยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่งได้เพราะมีความเป็น สส.


“การปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่มีปัญหาอะไร สามารถทำงานกับผมได้ด้วยดี เพราะการทำหน้าที่นั้นต้องเป็นกลางไม่ต้องเป็นพรรครัฐบาลหรือฝ่ายค้าน” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว

 

เมื่อถามถึงการตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ต้องรอพรรคก้าวไกลแจ้งอีกครั้ง โดยขั้นตอนพรรคก้าวไกลต้องแจ้งมติพรรคไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยทางสภาฯก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานได้

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่ฝ่ายค้านฯ มาเป็นรองประธานสภาฯ จะไม่มีปัญหาในการทำงานของฝ่ายนิติบัญติใช่หรือไม่ โดยเฉพาะการบรรจุแก้ไขมาตรา 112  นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไร เพราะทุกคนก็ทำหน้าที่ที่ตัวเอง และรับผิดชอบตามที่ประธานสภาฯมอบหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับ.