ทรัพย์สิน 17 สส.ก้าวไกล 'ภัณฑิล' อู้ฟู่ 111 ล. 'โตโต้' ขับโฟล์ค เพิ่งถอยมินิฯ

ทรัพย์สิน 17 สส.ก้าวไกล 'ภัณฑิล' อู้ฟู่ 111 ล. 'โตโต้' ขับโฟล์ค เพิ่งถอยมินิฯ

เปิดเซฟ 17 สส.ก้าวไกล 'ภัณฑิล' อู้ฟู่สุด 111 ล้าน 'สุรเชษฐ์' 38 ล้าน มีเหรียญดิจิทัล 5 แสน 'วรภพ' 24 ล้าน 'เท่าพิภพ' 7.9 ล้าน แต่หนี้ 2 หมื่น 'โตโต้ ปิยรัฐ' 6 ล้าน รถยนต์ 5 คัน ขับโฟล์ค เพิ่งถอยมินิคูเปอร์ มิ.ย. 66

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณี สส.เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 จำนวน 91 ราย

โดยบัญชีทรัพย์สินในส่วนของ สส.ก้าวไกล 16 คน ประกอบด้วย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร และนางสาวณิธิชา กิตติสิริภัทรา คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,936,452 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 21,358 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และทรัพย์สินอื่น ในส่วนของยานพาหนะ นายเท่าพิภพแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ 1 คัน รายการทรัพย์สินอื่น ครอบครองปืนสั้น 2 กระบอก 

นายปิยรัฐ จงเทพ แจ้งว่ามีสถานภาพโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 6,599,577 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 3,410,171 บาท โดย ในส่วนของทรัพย์สินประกอบด้วย เงินฝาก 22,577 บาท ที่ดิน 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นที่ดินในอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,500,000 บาท เป็นตึกแถว 3 ชั้น ย่านบางพลัด กรุงเทพฯ ยานพาหนะ 1,077,000 บาท เป็นรถยนต์ 5 คัน ประกอบด้วยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโฟล์ค ได้มาเมื่อเดือน พ.ย. 2563 รถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า ได้มาเมื่อเดือน ม.ค. 2564 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อมินิ รุ่นคูเปอร์ ได้มาเมื่อเดือน มิ.ย. 2566 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า ได้มาเมื่อ ก.ย. 2564 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า ได้มาเมื่อ พ.ย. 2563 จักรยานยนต์ 2 คัน ประกอบด้วยจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น แอร์เบลด และฮอนด้าคลิก

นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,857,680 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 413,950 บาท ซึ่งนายธัญวัจน์ ระบุว่า มีสิทธิและสัมปทานประกอบด้วย ใบสิทธิในการสอนการแสดง ATOD ประเทศออสเตรเลีย ลิขสิทธิ์หนังสือ “พลิกเพศ สาวน้อย อัศจรรย์”   ลิขสิทธิ์เพลง “หวานอม ขมทิ้ง” ลิขสิทธิ์เพลง “มือที่ 3” นอกจากนี้ ยังมีรายการทรัพย์สินอื่น ได้มีการแจ้งไว้ 18 รายการ อาทิ กระเป๋ายี่ห้อหรู  ซีดี ของสะสม ตู้เย็น แว่นตาแบรนด์เนม โทรศัพท์ไอโฟน 13 เซตฟูกที่นอนขนเป็ด โซฟา ภพถ่ายงานศิลปะ ชุดนอนโซฟาในห้องนอน กีตาร์ คีย์บอร์ดดนตรี ไอแพด ไมโครเวฟ เซตเบาะยาว โต๊ะหิน เบาะนอน แอร์คอนดิชั่น 

นายวุฒินันท์ บุญชู และนางสุนิดา บุญชู คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 49,514,917 บาท  เป็นทรัพย์สินของผู้ยื่น 30,679,200 บาท เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส 18,835,717 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 375,563 บาท โดยนายวุฒินันท์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินอื่นจำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย เพชรทองเครื่องประดับ และพระเครื่อง 9 องค์ และปืนอีก 4 กระบอก  

นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ และนางสาวนันทิพา ไพศาลลิ้มเจริญกิจ คู่สมรส โดยแจ้งสถานภาพว่า อยู่กินฉันสามีภริยาตามกฎหมาย โดยนายนนท์แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,547,048 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายนนท์ 1,885,182 บาท ทรัพย์สินของนางสางนันทิพา 3,661,865 บาท และแจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,469,441 บาท โดยนายนนท์ได้แจ้งรายการทรัพย์สินอื่น 6 รายการ ประกอบด้วยแหวนเพชร ต่างหูเพชร นาฬิกาชาย นาฬิกาหญิง และเครื่อง CNC Router ซึ่งเป็นเครื่องตัดที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการตัดในงานไม้   

ทรัพย์สิน 17 สส.ก้าวไกล 'ภัณฑิล' อู้ฟู่ 111 ล. 'โตโต้' ขับโฟล์ค เพิ่งถอยมินิฯ

นายนพดล ทิพยชล และนางสุดาววรณ์ ทิพยชล คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 11,176,768 บาท เป็นทรัพย์สินของนายนพดล 6,994,642 บาท เป็นทรัพย์สินของนางสุดาววรณ์ 4,182,125 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 8,264,680 บาท โดยนายนพดล แจ้งครอบครองรายการทรัพย์สินอื่น ประกอบด้วย ทองคำ 15 รายการ แหวนเพชร 3 รายการ และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และนางอภิรดี ประวีณวงศ์วุฒิ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 38,770,603 บาท เป็นของนายสุรเชษฐ์ 21, 286,407 บาท ของนางอภิรดี 17,471,508 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 12,688 บาท นอกจากนี้นายสุรเชษฐ์ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 987,177 บาท โดยนายสุรเชษฐ์แจ้งรายการทรัพย์สินอื่น ได้แก่ พระเครื่อง ปืน 2 กระบอก เครื่องประดับสุภาพสตรี และทรัพย์สินดิจิทัล (เหรียญดิจิทัล รวม 11 รายการ มูลค่า 554,697 บาท)

นายภัณฑิล น่วมเจิม และนางสาวปภานิน กันตถาวร คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 111,515,402 บาท โดยเป็นของนายภัณฑิล 102,158,001 บาท ของนางสาวปภานิน 9,357,401 บาท และแจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 215,558 บาท โดยเป็นหนี้สินของนายภัณฑิลเพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นหนี้จากเงินกู้ธนาคารและสถานบันการเงินอื่น อย่างไรก็ตามทรัพย์สินส่วนใหญ่ ประกอบด้วยที่ดิน เงินลงทุน เงินฝาก และทรัพย์สินอื่น อย่างไรก็ตาม นายภัณฑิล ครอบครองที่ดินจำนวน 4 แปลง ประกอบที่ดินตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มูลค่า 9,000,000 บาท ที่ดินที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มูลค่า 5,000,000 บาท ที่ดินที่แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. มูลค่า 61,500,000 บาท และห้องชุด “บ้านจันทร์” แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. มูลค่า 3,142,500 บาท นอกจากนี้ ผู้ยื่นยังได้แจ้งรายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัย 1 หลัง อยู่ที่แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. มูลค่า 7,500,000 บาท และแจ้งว่ามีรายการทรัพย์สินอื่น จำนวน 14 ราย อาทิ นาฬิกาหรูของสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี สร้อยทองรูปพรรณ กระเป๋าถือสุภาพสตรียี่ห้อหรูหลายรายการ  

นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ และนายภฤศภณ บุญจันทร์ โดยแจ้งสถานภาพว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยา มีลูกสาว 1 คน อายุ 8 ปี แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 1,701,208 บาท ไม่มีหนี้สินโดยเป็นทรัพย์สินของนางสาวรัชนกจำนวน 1,471,578 บาท และเป็นทรัพย์สินของนายภฤศภณ จำนวน 229,629 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 1,273,971 บาทเงินลงทุน 7,236 บาท ยานพาหนะ 420,000 บาท 

นายวรภพ วิริยะโรจน์ และนางวรนารี วิริยะโรจน์ คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 24,989,619 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายวรภพ 8,810,352 บาท ของนางวรนารี 16,179,267 บาท และมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 6,247,853 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ เป็นเงินลงทุน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ยานพาหนะ สิทธิและสัมปทาน

นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ และนางสาวสุรีพร กุยยาวัฒนานนท์ คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 36,948,808 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายพิชัย 3,431,978 บาท เป็นทรัพย์สินของนางสาวสุรีพร 33,516,829 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 64,531 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ เป็นที่ดิน ทั้ง 2 โฉนดอยู่ที่อำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินอื่น อาทิ อาวุธปืน กระเป๋าแบรนด์เนม นาฬิกาหรู เครื่องประดับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี สร้อยคอทองคำ พระเครื่อง 

นายสุรพันธ์  ไวยากรณ์ และนางสาวพิณภา เมฆวัฒน์ คู่สมเมีย โดยแจ้งว่า มีทรัพย์สินในส่วนของผู้ยื่น 8,725,544 บาท คู่สมรสแจ้งมีทรัพย์สิน 359,400 บาท จึงได้แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 9,084,944 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 10,901,848 บาท 

นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,608,271 บาท ไม่มีหนี้สิน 

นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์ แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 8,442,944 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,035,399 บาท  

นางสาวนิตยา มีศรี และนายดนัย อโสโก คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 22,618,927 บาท เป็นทรัพย์สินของนางสาวนิตยา 21,511,838 บาท เป็นทรัพย์สินของดนัย 1,106,588 บาท และทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 500 บาท และเป็นหนี้สินทั้งสิ้น 547,238 บาท 

นายเอกราช อุดมอำนวย แจ้งสถานภาพโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 17,921,202 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 15,506,321 บาท หนี้สินส่วนใหญ่ เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 

นางสาววรรณวิภา ไม้สน แจ้งสถานะว่า หย่าเมื่อเดือน ต.ค. 2562 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,617,826 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 420,168 บาท