เปิดเซฟ ทรัพย์สิน คุณหญิงสุดารัตน์ 602 ล้านบาท ที่ดินรวม สามี 109 แปลง 376 ล้านบาท

เปิดเซฟ ทรัพย์สิน คุณหญิงสุดารัตน์ 602 ล้านบาท ที่ดินรวม สามี 109 แปลง 376 ล้านบาท

เปิดเซฟ ‘ทรัพย์สิน คุณหญิงสุดารัตน์‘ 602 ล้านบาท ที่ดินรวม สามี 109 แปลงกว่า 376 ล้านบาท มีสิทธิเก็บกินบนที่ดิน 101 แปลง 110.9 ล้านบาท สะสมต่างหู - แหวน 73 ชุด 28 ล้านบาท นาฬิกา 25 เรือน 16 ล้านบาท ‘สมยศ’ มีพระเลี่ยมทอง 15 องค์ 24.4 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณี สส.เข้ารับตำแหน่งภายหลังการเลือกตั้ง 2566 จำนวน 91 ราย รายชื่อที่น่าสนใจ เช่น ทรัพย์สิน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.)

 

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

คุณหญิงสุดารัตน์ แจ้งมีทรัพย์สิน 343,456,286 บาท ได้แก่

 • เงินสด 8.5 แสนบาท
 • เงินฝาก 16,594,580 บาท
 • เงินลงทุน 6,748,212 บาท
 • ที่ดิน 87 แปลง 210,459,000 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 23.6 ล้านบาท
 • ยานพาหนะ 9 คัน 50,000 บาท แต่ระบุในหมายเหตุว่า เป็นซากรถเก่าที่เคยใช้ เก็บไว้เพื่อคุณค่าทางใจของครอบครัว
 • สิทธิและสัมปทาน 1,496,294 บาท โดยในส่วนนี้มีสิทธิเก็บกินบนที่ดิน 101 แปลง มูลค่าที่ดิน 110.9 ล้านบาท แต่ปัจจุบันยังไม่มีรายได้ในสิทธิเก็บกินแต่อย่างใด
 • ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 83,648,200 บาท
 • หนี้สินเป็นค่าต่อภาษีรถยนต์ 49,823 บาท

นายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 258,772,023 บาท ได้แก่

 • เงินสด 9 แสนบาท
 • เงินฝาก 17,128,988 บาท
 • เงินให้กู้ยืม 2,075,000 บาท
 • ที่ดิน 22 แปลง 166,517,500 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 19,550,000 บาท
 • ยานพาหนะ 8 คัน 7.8 แสนบาท
 • สิทธิและสัมปทาน 8,150,893 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น 43,669,642 บาท
 • หนี้สินเป็นค่าต่อภาษีรถยนต์ 427 บาท

คุณหญิงสุดารัตน์ และสามี รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 602,228,310 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 50,250 บาท

 

 

เปิดเซฟ ทรัพย์สิน คุณหญิงสุดารัตน์ 602 ล้านบาท ที่ดินรวม สามี 109 แปลง 376 ล้านบาท

สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ คุณหญิงสุดารัตน์ แจ้งว่ามี

 • แหวนและต่างหู 73 ชุด มูลค่ารวม 28 ล้านบาท
 • สร้อยคอ ข้อมือ ประดับเพชร มุก พลอย 45 ชุด มูลค่ารวม 17 ล้านบาท
 • เครื่องประดับทอง และทองคำแท่ง 48 ชุด มูลค่ารวม 7,089,200 บาท
 • นาฬิกา 25 เรือน 16 ล้านบาท เป็นต้น

ขณะที่นายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ แจ้งได้รับพระราชทานเข็มกลัดพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 อัน ถือครองพระเลี่ยมทอง 15 องค์ มูลค่ารวม 24.4 ล้านบาท

    
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัจจุบันคุณหญิงสุดารัตน์ ลาออกจากตำแหน่ง สส. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อของพรรคลำดับถัดไป ขึ้นมาทำหน้าที่แทน

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์