สมบัติ 3 รมต.เพื่อไทย ‘ประเสริฐ’ 40 ล. ‘สุริยะ’ 1.7 พันล. ‘เกรียง’ 101 ล.

สมบัติ 3 รมต.เพื่อไทย ‘ประเสริฐ’ 40 ล. ‘สุริยะ’ 1.7 พันล. ‘เกรียง’ 101 ล.

ยลโฉมสมบัติ 3 รมต.เพื่อไทย ‘ประเสริฐ’ รมว.ดีอีเอส รวย 40 ล้านบาท ‘สุริยะ’ รมว.คมนาคม 1.7 พันล้านบาท ‘เกรียง กัลป์ตินันท์’ รมช.มหาดไทย 101 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณี สส.เข้ารับตำแหน่งภายหลังการเลือกตั้ง 2566 จำนวน 91 ราย รายชื่อที่น่าสนใจ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ปัจจุบันเป็น รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แจ้งมีทรัพย์สิน 17,042,499 บาท ได้แก่ เงินฝาก 25,499 บาท ที่ดิน 6,403,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9,225,000 บาท ยานพาหนะ 1,367,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 2.2 หมื่นบาท มีหนี้สิน 479,992 บาท  มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,560,720 บาท เป็นเงินเดือน 1,362,720 บาท ค่าเช่าบ้าน 2.4 หมื่นบาท ค่าเช่าตึกแถว 7.8 หมื่นบาท ค่าเช่าที่ดิน 9.6 หมื่นบาท มีรายจ่ายรวม 443,328 บาท

ส่วนนางวิภา จันทรรวงทอง คู่สมรส เป็นผู้จัดการร้านพรประเสริฐเพสัช จ.นครราชสีมา มีทรัพย์สิน 23,566,047 บาท ได้แก่ เงินฝาก 12,189,119 บาท เงินลงทุน 2,508,974 บาท ที่ดิน 4.8 แสนบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 8,287,954 บาท มีหนี้สิน 723,926 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1.5 ล้านบาท จากธุรกิจส่วนตัว มีรายจ่ายรวม 1,140,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 40,608,547 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,203,918 บาท

สมบัติ 3 รมต.เพื่อไทย ‘ประเสริฐ’ 40 ล. ‘สุริยะ’ 1.7 พันล. ‘เกรียง’ 101 ล.

  • ‘สุริยะ’ อู้ฟู่ 1.7 พันล้านบาท

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ปัจจุบันเป็น รมว.คมนาคม แจ้งมีทรัพย์สิน 1,447,822,744 บาท ได้แก่ เงินสด 8 แสนบาท เงินฝาก 28 บัญชี 298,013,311 บาท เงินลงทุน 62,484 บาท ที่ดิน 8 แปลง 45,720,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง เป็นบ้านเดี่ยว 2 หลัง ห้องชุด 1 ห้อง 92,366,948 บาท สิทธิและสัมปทาน 5,960,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 4.9 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 3,904,800 บาท มีรายจ่ายรวม 2.4 ล้านบาท 

ส่วนนางสุวิสา จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการบริษัท ซัมมิท อิเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด คู่สมรส มีทรัพย์สิน 274,566,070 บาท ได้แก่ เงินสด 1 แสนบาท เงินฝาก 10 บัญชี 112,343,452 บาท ที่ดิน 7 แปลง 9,220,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8 หลัง 67,678,918 บาท ยานพาหนะ 52,430,7000 บาท ทรัพย์สินอื่น 32,793,000 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1.5 ล้านบาท ไม่มีรายจ่าย

มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 1,722,388,814 บาท ไม่มีหนี้สิน

สมบัติ 3 รมต.เพื่อไทย ‘ประเสริฐ’ 40 ล. ‘สุริยะ’ 1.7 พันล. ‘เกรียง’ 101 ล.

  • ‘เกรียง’ 101 ล้านบาท

นายเกรียง  กัลป์ตินันท์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ปัจจุบันเป็น รมช.มหาดไทย แจ้งสถานะว่าหย่า เมื่อ 17 เม.ย. 2546 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 101,168,204 บาท ได้แก่ เงินฝาก 37,640,704 บาท ที่ดิน 54,937,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 6,590,000 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,151,600 บาท เป็นเงินเดือน 4.3 แสนบาท เบี้ยประชุม นายหน้าฯ 171,600 บาท มีรายจ่ายรวม 5.6 แสนบาท

สมบัติ 3 รมต.เพื่อไทย ‘ประเสริฐ’ 40 ล. ‘สุริยะ’ 1.7 พันล. ‘เกรียง’ 101 ล.